Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада бичии уругларның тыва дылда номнар болгаш сеткүүлдериниң "Tuva_read" электроннуг бирги библиотеказы тургустунган

Тывада бичии уругларның тыва дылда номнар болгаш сеткүүлдериниң "Tuva_read" электроннуг бирги библиотеказы тургустунган 20.09.2022 Эрткен неделяда, Тыва культура төвүнге, электроннуг библиотеканың таныштырылгазы болуп эрткен. Библиотеканың фондузунда 1000 номнуң база 100 аудиочогаалдарның электроннуг хоолгалары кирген. Тыва чогалчыларның төрээн дылында парлаттынган номнарын база литературлуг очулгаларын чурагайжыткаш, библиотека фондузунче киирген. К.И. Чуковский аттыг республиканың уруглар библиотеказы 2021 чылда Культура инициативаларының президент фондузунуң грант мөөрейинге тиилээш, бо курлавырны тургускан.
Электроннуг библиотекаже киирер чогаалдарның шилилдезин элээн каш негелдеге даянып кылганын төлевилелдиң организаторлары тайылбырлаан. Бирээде, чогаалдың автору уруглар номчулгазынче кирип турар ужурлуг. Ийиде, авторнуң чогаалы аңгы ном, азы чыынды чогаалдарда парлаттынган болур. Шак ынчалдыр, тыва литератураның классиктери Сергей Пюрбю, Степан Сарыг-оол, Салчак Тока, Александр Даржай, Юрий Кюнзегеш болгаш өске-даа, 130 чогаалчының чогаалдары чурагайжыттынган библиотекаже кирген. Оон аңгыда электроннуг библиотекаже аас чогаалдары, тыва улустуң тоолдары, уругларның "Сылдысчыгаш" солуну биле "Алдын-Кушкаш" сеткүүлдүң архиви база кирген.
К.И. Чуковский аттыг республиканың уруглар библиотеказының директору Сылдысмаа Лопсан чогаалдарны шилиир, чогаалчыларны база автор керээлерин чарары-биле оларның эргелерин дамчыткан кижилерни дилээр, номнарның элээн каш муң арыннарын сканерлээр, электроннуг номче салырынга оларның шынарын экижидер дээш, чыл дургузунда дыка улуг ажылдар кылдынганын чугаалаан. Номнарның электроннуг хоолгаларын кижи бүрүзү номчуп болур кылдыр парлаарынга чөпшээрелди берип, төлевилелдиң алыс утказын шын билип, дузалашкыны дээш, чогаалчыларга база салгалдарынга өөрүп четтиргенин библиотекарь илереткен.
1000 номнуң база 100 аудиочогаалдың электроннуг хоолгалары дээрге, чүгле эгези-дир деп, Сылдысмаа Лопсан дыңнаткан. Электроннуг библиотеканы чаа көстүп келген чогаалчыларның чаа номнары-биле долдуруп, авторлар болгаш салгалдары-биле чогаалдарын ажыглаарынга керээлерни чарып эгелээр.
Электроннуг библиотеканы К. И. Чуковский аттыг республиканың уруглар библиотеказының шак-ла ындыг дөмей аттыг chukovka17.ru кезээнде салган.

Возврат к списку