Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Росреестрниң юбилейлиг хүнү-биле ажылдакчыларынга байырны чедирген

Тываның Баштыңы Росреестрниң юбилейлиг хүнү-биле ажылдакчыларынга байырны чедирген 25.12.2023

Федералдыг күрүнениң бүрүткел, кадастр болгаш картография албаны тургустунганындан бээр 15 чылын база шимчевес өнчүге эргени бүрүткээр күрүне системазы тургустунганындан бээр 25 чылын демдеглеп эрттирген. 

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Росреестрниң юбилейлиг хүннери-биле ведомствонуң ажылдакчыларынче байыр чедириишкинниг телеграмманы Тыва Республикада эргелелинче чорудуп, регионалдыг эргелелдиң тургустунган хүнүнден бээр ажылдап чоруур база амгы ажылдакчыларынга чаагай күзээшкиннерлиг сөстерни бодунуң блогунда арынында бижээн.

“Хүндүлүг эштер! Росреестриниң тургустунганындан бээр 15 чыл болганы-биле Федералдыг күрүнениң бүрүткел, кадастр болгаш картография албанының Тыва Республикада эргелелиниң коллективинге сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен.

Тываның шимчевес өнчүге эргени бүрүткээр күрүнениң республика төвү 1999 чылдың январь 1-де ажылдап эгелээн. Бистиң регионда силерниң ажылыңар дыка чугула черни ээлеп турар. Амгы үеде республика девискээринде шимчевес өнчүнүң 250 муң ажыг объектилериниң дугайында медээлер шимчевес өнчүнүң чаңгыс аай күрүне реестринде кирген. 568 муң ажыг өнчүге эргени бүрүткээн.

25 чыл дургузунда шимчевес өнчү бүрүткелиниң системазының ажылы шуут өскерилген. Албанның ажылын чурагайжыдылгаже шилчиткен. Тываның чурттакчыларынга ачы-дуза чедирилгезин чаңгыс хүнде кылыптар апарган болгаш, эптиг-даа, дүрген-даа. Росреестрниң ачы-дузазынче электроннуг чагыглар саны чылдың-на немежип турар.

Эргелелдиң бүгү-ле ажылдакчыларынга ак сеткилдиг күш-ажылы болгаш боттарының ажыл-херээнге бердингени дээш өөрүп четтириишкинниң сөстерин илереттим.

Росреестрниң Тыва Республикада эргелелинге ажылдап чораан болгаш амгы ажылдап турар кижилерге быжыг кадыкшылды, чедиишкиннерни база аас-кежикти, а ведомствога – чаа-чаа чедиишкиннерни болгаш чечектелиишкинни күзедим!” – деп, Тываның Баштыңы Владислав Товарищтайович Ховалыг байыр чедириишкининде бижээн.


Возврат к списку