Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада арга-арыгже кирерин хораан өртке удур онза чурум уламчылавышаан

Тывада арга-арыгже кирерин хораан өртке удур онза чурум уламчылавышаан 13.05.2019
2019 чылдың май 1-ден 21-ге чедир Тыва Республиканың девискээринде арга-арыгже кирерин хораан өртке удур онза чурум чоруп турар. 
Чеди-Хөл кожууннуң девискээринде арга-арыг өрттери болуп турары-биле, Чеди-Хөл кожуун чагыргазы 2019 чылдың май 6-да 200 дугаарлыг доктаалга даянгаш, арга-арыглыг черлерде муниципалдыг чергелиг чурумну киирген. База ол ышкаш Таңды кожууннуң девискээринде “кезээде белен” чурумну киирер дугайында доктаал май 7-де хүлээп алдынган. Бо чылдың май 10-да Таңды кожуун чагыргазы боттарының арга-арыг девискээрлеринде онза байдалдыг чурумну чарлаан. 
2019 чылдың май 12-ниң хүнү-биле алырга, арга-арыглыг черлерде 29 постуну тургускан, оларның 13-жү көжүп чоруур. Ында шупту 54 кижини хаара туткан: арга-арыг камгалаар албандан 44, ӨАА-дан 6, суму чагыргаларындан 3, ОБЯ-дан 1 кижи. Арга-арыгже кирип бар чораан 19 автотранспортту, 84 кижини дедир чандырган.
 2019 чылда өрт айыылының үези эгелээнден бээр, “Арга-арыгга өртке удур айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин хажытканы дээш” 46 административтиг протоколдары долдурган. 
Чыл эгезинден арга-арыгга 75 өрт демдеглеттинген: Барыын-Хемчик кожуунда – 11; Улуг-Хем кожуунда - 7; Таңды кожуунда – 6; Чөөн-Хемчик кожуунда – 6; Чеди-Хөл кожуунда – 5; Кызыл кожуунда – 5; Сүт-Хөл кожуунда - 5; Бай-Тайга кожуунда – 3; Чаа-Хөл кожуунда – 2; Өвүр кожуунда - 2; Бии-Хем кожуунда -1; Каа-Хем кожуунда - 1; Тожу кожуунда – 2: Эрзин кожуунда – 1; Кызыл хоорайда – 19.

Возврат к списку