Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг Март 8-тиң бүдүүзүнде херээжен чонга шаңналдарны тывыскан

Владислав Ховалыг Март 8-тиң бүдүүзүнде  херээжен чонга шаңналдарны тывыскан 05.03.2022 Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүнүң бүдүүзүнде, марттың 5-те, республиканың баштыңы Владислав Ховалыг экономика болгаш социал адырда шылгараңгай херээженнерге ак сеткилдиг күш-ажылы болгаш регионнуң хөгжүлдезинге идепкейлиг киржилгези дээш шаңналдарны тывыскан.
 «Тыва херээжен чонунга чоргаарланыр. Олар республиканың хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузун киирип чоруурлар. Бистиң херээженнеривис бүгү-ле адырларда – кадык камгалалы база өөредилгеден эгелээш, бизнес база политикада бедик чедиишкиннерлиг. Силер кезээде эргим, чараш, бүдүштүг силер. Бөгүн төрээн Тываны боттарының ажыл-ижи-биле алдаржыдып, ооң төөгүзүнге чырык исти арттырган херээжен чонувусту алгап-мактаар-дыр бис» – деп В. Ховалыг чугаалаан.
Херээженнерниң эктинде бистиң чаагай чоруувус, хей-адывыстың дөзү, кайгамчык көдүрлүүшкүнүвүс база иштики күчүвүс дээш, бүдүн делегейивис туттунуп чоруур деп, ол демдеглээн.
 Россия Федерациязының Президентизиниң Өөрүп четтириишкин бижиин көдээ ажыл-агый адырында ак сеткилидиг ажылдап чоруур ажыл-ишчи, Бай-Тайга кожууннуң «Бай-Тал» КУБ-туң директору Кызыл-Кат Николавна Кочал-оолга тывыскан.
 «Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг аттарны:
Кызыл-оол Светлана Сарыг-ооловна – Кызыл хоорайда ССРЭ-ниң Улустуң башкызы А.А. Алдын-оол аттыг 2 дугаар школаның орус дыл болгаш литература башкызы;
Хомченкова Лидия Константиновна – Кызыл хоорайда 5 дугаар гимназияның орус дыл болгаш литература башкызы;
 Суван-оол Елена Васильевна – Кызыл хоорайда Совет Эвилелиниң Маадыры Н.Н. Макаренко аттыг 15 дугаар лицейниң англи дыл башкызынга тывыскан.
«Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайда уран чүүл школазының башкызы Ольга Владимировна Бочегуровага, «Тыва Республиканың алдарлыг артизи» атты Тыва национал оркестрниң артизи Чойгана Федоровна Сагаачыга тывыскан. Тыва Арат Республиканың тургустунгандан бээр 100 чыл оюнуң юбилейлиг медалы-биле «Тываның Психологтар ассоциациязы» регион хөй-ниити организациязының даргазы Светлана Буруткеловна Ооржакты шаңнаан.
 «Тыва Республиканың мурнунга ачы-хавыяазы дээш» деп Тыва Республиканың медалы-биле Тываның В. Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрының архивариузу Светлана Максимовна Мунзукту шаңнаан.
 Тыва Республиканың Баштыңының хүндүлел бижии-биле:
Кызыл хоорайның нотариузу Абрамова Альбина Наильевнаны;
 республиканың 1дугаар эмнелгезиниң невролог эмчизи Куулар Саяна Сарыг-ооловнаны; Россия Федерациязының Иштики херектер яамызының Тыва Республика талазы-биле эмчи-санитарлыг кезээниң начальнигиниң оралакчызы, иштики херектер албанының полковниги Сизых Марина Владимировнаны; Кызыл хоорайда 15 дугаар уруглар садының логопед башкызы Петрова Светлана Владимировнаны; республиканың хан-дамыр төвүнүң 1 дугаар неврология салбырының эргелекчизи Шыырап Алимаа Эрес-ооловнаны; Кызыл хоорайда Интернационалчы дайынчылар аттыг 12 дугаар школазының орус дыл болгаш литература башкызы Ондар Аида Васильевнаны; Кызыл хоорайда Совет Эвилелиниң Маадыры Н.Н. Макаренко аттыг 15 дугаар лицейниң география башкызы, библиотека эргелекчизи Коробейникова Ирина Владимировнаны; Россия Федерациязының Иштики херектер яамызының Тыва Республика талазы-биле эмчи-санитарлыг кезээниң психофизиологтуг диагностика төвүнүң начальниги, иштики албанның майору Гурина Светлана Егоровнаны шаңнаан.
 Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижии-биле Республиканың олимпийжи курлавырлар школазының спортчузу Чойгана Айдысовна Туматты, Кызыл хоорайның 32 дугаарлыг «Аленушка» уруглар садының кижизидикчи башкызы Саида Донгакты шаңнаан.

Возврат к списку