Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Демир-орук тудуу 2014 чылда эгелээр

Демир-орук тудуу 2014 чылда эгелээр 29.05.2014

Петербургка болгаш экономиктиг шуулганга дүүштүр РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызы биле Саң-хөө яамызы «Кызыл — Курагино» демир-орук төлевилелин Россияның Национал чаагай чорук фондузундан акшаландырарының чугулазының дугайында комплекстиг түңнелге ат салганнар.

2014 чылдың ол шуулганынга киржип турган Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ол болуушкуннуң херечизи болган. «Элегес — Курагино» төлевилелин күүседиринге Национал фондунуң акша-хөреңгизинден төлевилелдиң өртээниң 40 хуузун тускайлаар, хуу инвестор 25 хуузун хандырар болгаш 35 хуузу банкыларның чээлилери болур. Фондудан үндүрген акшаны хуу инвестор күрүнеге эгидерин хүлээнген» — деп, Шолбан Кара-оол тайылбырлаан.

Даштыкы экономиктиг банк, Даштыкы садыг банкызы болгаш Ажаалга банкызы Элегестиң хөмүр-даш чыдынын сайзырадырынче болгаш Элегес — Кызыл — Курагино демир-орук тудуунуң төлевилелинче 76 млрд. рубльди салырын планнап турар. Оон аңгыда 87 млрд. рубльди күрүне тускайлаар, 54 млрд. рубль — инвесторларның акша-хөреңгизи.

Владимир Путинниң Кыдатче аян-чорук кылып чораанының соон дарый Элегес — Кызыл — Курагино төлевилелиниң талазы-биле чогумчалыг шиитпирни ийи кол яамының хүлээп алганы таварылга эвес деп, эксперттер санап турар. Шанхайга чоруп турган үезинде ол төлевилелге Кыдат таланың киржилгезин дугурушканы чадавас деп, олар санап турар, ол чүнү көргүзүп турарыл дээрге, Транссибтиң Тывада оруун Россияның кызыгаарындан үндүр — Кыдаттың Урумчи чедир шөер дээни ол. Ол арга төлевилелге экономиктиг улуг ажыкты болдурар дээрзин сагындыраал.  Ооң дугайында ажыы-биле чугаалаваза-даа, Кызыл — Курагино тудуунуң чамдык бадыткалдары бар, Владимир Путинниң чугааларында-даа кирип турар. Санкт-Петурбургка  РФ-тиң Президентизи Транссибтиң тудуун сайзырадыр, ол Кыдат-биле бараан саарылгазының хемчээлин 2020 чылга чедир ийи катап көвүдедир аргалыг деп демдеглеп турган. «Национал чаагай чорук фондузундан акшаландырар деп Владимир Путинниң салган сорулгаларынга «Элегес — Кызыл — Курагино» төлевилели бүрүн дүгжүп турар» — деп, Тываның Баштыңы санап турар.


Возврат к списку