Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чаа шаңнал – “Энерел сеткили дээш” деп медальды тургускан

Тывада чаа шаңнал – “Энерел сеткили дээш” деп медальды тургускан 27.10.2022 Тывада ачы-буян чедирикчилерин база эки турачы волонтерларны күрүне шаңналдары-биле демдеглээр. «Энерел сеткили дээш» медальды тургузар дугайында хоойлунуң төлевилелин республиканың чазаа деткээш, сайгарып көөр кылдыр Дээди Хуралче киирген.
Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң саналдааны-биле, хоойлу төлевилелин белеткеп кылган. Ачы-буян чедирилгезинге база эки турачы чоруктуң хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузун киирген кижилерге “Энерел сеткили дээш” деп медальды тыпсырын документиде айыткан.
Ылаңгыя уругларны база аныяктарны деткээн, буянныг ужур-чаңчылдарны кадагалап база нептереткен, кижилерге төлевир чок дузалашкан, социал ужур-дузалыг төлевилелдер болгаш программаларны боттандырган, амыдыралдың кадык овур-хевирин суртаалдан ажыл-чорудулганы ол медаль-биле демдеглээр.
«Сөөлгү чылдарда чаа коронавирус панедемиязы, тускай шериг операциязының чорудуу-биле холбашкан болуушкуннар ачы-буян база эки-турачы ажыл-чорудулгага улуг шимчээшкинни берген. Ажык-кончаа бодаваан, халас, ак сеткилдиг дузаламчыны көргүзүп чорууру дээш, шуптузунга четтирдивис. Буянныг ужур-чаңчылдарны кадагалап база көвүдедири-биле “Тыва Республиканың күрүне шаңналдарының дугайында” хоойлувусче өскерлиишкин кирген. “Энерел сеткили дээш” медальды чазактың шиитпири-биле деткээн. Эки ажыл-херектер шаңнал-макталга база хөй-ниитиниң үнелээшкининге төлептиг болур ужурлуг дээрзинге чөпшээрежир боор силер» — деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чаа шаңналдың дугайында бодунуң блогунда бижээн.
“Энерел сеткили дээш” медальды чүгле Россия Федерациязының хамаатыларынга эвес, а даштыкы чурттуң хамаатыларынга, ол ышкаш хамааты эргези чок кижилерге тыпсып болур. Чаа шаңналды тургусканы-биле, ам Тываның күрүне шаңналдарының база хүндүлүг аттарының саны 40 четкен.

Возврат к списку