Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада арга-арыгны катап тургузары-биле 240 муң ажыг дөс хадыны олуртур

Тывада арга-арыгны катап тургузары-биле 240 муң ажыг дөс хадыны олуртур 12.05.2023

Тываның арга-арыг таңныылдары арга-арыг катап тургузуушкун ажылдарынче бөгүн үнүп эгелээр. «Экология» национал төлевилелдиң «Арга-арыг камгалалы» федералдыг төлевилел күүселдези-биле садып алганы 2300 ажыг дөс хады өзүмнериниң бирги партиязы республикада чедип келген. Екатеринбургтуң Сарафанов арга-арыг өстүрер черинден хадылар өзүмнери келген.
"Сактыышкынның сады” делегей акциязы-биле, Ада-чурттуң улуг дайынының чылдарында мөчээн солдат бүрүзүнге сактыышкын база эрткен төөгүнүң дугайында сагындырыг кылдыр 27 млн ажыг дөс ыяшты бо сезонда тарып олуртурун, ТР-ниң Арга-арыг ажыл-агый яамызы тайылбырлаан. Арга-арыг ажыл-агый яамызының ведомство албан черлери шупту арга-арыгны катап тургузар ажылдарны эгелээринге тускай арга-арыг техниказын, дериг-херекселдерни болгаш инвентарьны белеткээн.
Балгазынның, Таңдының, Каа-Хемниң, Шагаан-Арыгның, Туранның, Кызылдың, Тес-Хемниң база Чадаананың арга-арыг ажыл-агый девискээрлеринге хады өзүмнерин олуртур деп, яамы дыңнаткан. Арга-арыг фондузунуң черлеринге олуртур 240 муң өзүмнер бо чоокку үеде Екатеринбургтуң ыяштар өзүмнери өстүрер черден келир.
Өрттерден когараан арга-арыгны катап тургузар кампания үезинде, чурттуң регионнары ыяштар олуртур акцияны эрттирери чаңчыл апарган. Тыва чылдың-на аңаа эң идепкейлиг киржип турар. Хөй санныг өөреникчилер, волонтерлар, албан черлериниң болгаш организацияларның төлээлери арга-арыг ажылдакчыларынга дузазын көргүзүп турар.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ол акцияларны деткип, чылдың-на киржип турарын демдеглээлиңер. «Арга-арыгны камгалаалы» бүгү-российжи акция-биле тыва губернаторнуң Балгазын арга-арыг черинде тараан хадылары эки өзүп турарын сагындыраал. Бойдус курлавырларынга хумагалыг болуп, экологияны камгалаары кижи бүрүзүнүң херээ деп, ол санап турар. "Буянныг ажыл-херектер чаңчыл апар чыдары, дыка эки-дир " – деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.
2023 чылда Тыва 9 700 га арга-арыгны катап тургузар. «Экология» национал төлевилел-биле ыяш культураларын 600 га черге олуртур болза, 9100 га черге арга-арыгның чайгаар өзүлдезин чедип алыр. Эрткен чылын регион девискээринде 87443,4 га черге арга-арыг катап тургузар ажылдарны кылган, ооң 930,40 газынга күрүне даалгазы-биле ыяштар өзүмнерин тарып олуртканын сагындыраал.


Возврат к списку