Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва биле «Буянныг хүрээлел» фонд ховар аарыгларлыг уругларга дузалажыры-биле күжениглерин каттыштырган

Тыва биле «Буянныг хүрээлел» фонд ховар аарыгларлыг уругларга дузалажыры-биле күжениглерин каттыштырган 28.06.2023

Тываның Чазааның амы-тынга айыылдыг болгаш хоочураан, ховар таваржыр (орфанныг) аарыгларлыг уругларны деткиир ажыл-чорудулгалыг «Буянныг хүрээлел» фонд-биле кады ажылдажылга дугуржулгазының төлевилелин чүүлдүг деп көрген.
Эрткен неделяда республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг фондунуң удуртулгазы-биле дугуржулгага атты салырын белеткээр даалганы ТР-ниң Кадык камгалал яамызынга бергенин айыткан доктаалга атты салган.

«Буянныг хүрээлел» фондунуң тургустунганы 2021 чылдан бээр ведомство кады сырый ажылдап турарын Тываның кадык камгалал сайыды Анатолий Югай дыңнаткан. Фонд ховар таваржыр аарыгларлыг уругларга аар өртектиг эмнерни база техниктиг кылыгларны эккээринге дузаны көргүзүп турар. Тывада ховар дээн карак аарыглыг Святослав Федоровка 20 млн рубль ажыг өртектиг эмни садарынга фонд дузазын көргүскен.

Амгы үеде фонд ховар аарыгларлыг 10 уругга чогуур ачы-дуза чедирилгезинде киржип турар. 2021 чылдан 2023 чылга чедир ховар таваржыр аарыгларны эмнээр дээш 357 млн рубльга эмнерни база медицина кылыгларын тускай чагыглар езугаар «Буянныг хүрээлел» фонд таварыштыр Тываже чоруткан.

«Буянныг хүрээлел» фонд-биле кады ажылдажылганы оон-даа бедик деңнелче шилчиткени, дүрген болгаш дээштиг кады ажылдажылгага бөгүн шаптыктап турган чамдык чүүлдерни эде тургузуптарынга Анатолий Югай бүзүреп турар. Чагыгларны сайгарып көөрүнүң хуусаазы кызырлып, республика биле фондунуң аразында информация солчулгазын экижидеринге яамыда ынанып турар. Ооң түңнелинде, чагыглар күүселдези үш-дөрт ай чеде бээринден, бир ай чедир кызырлыр ужурлуг.

Россияның президентизи Владимир Путинниң инициативазы-биле, ховар аарыгларлыг уругларга чогуур эмнээшкинни бээр болгаш РФ-те бүрүткеттинмээн аар өртектиг эмнер-биле хандырар дээш, «Буянныг хүрээлел» фонд тургустунганын сагындыраал. Чылда 5 млн рубль ажа бээр орулгалыг кижилерден тырткан үндүрүглеринден Фондунуң акша-хөреңгизи тургустунуп турар.


Возврат к списку