Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада “Албан бажыңы” төлевилелдиң күүселдези

Тывада “Албан бажыңы” төлевилелдиң күүселдези 23.11.2020
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээшкини-биле, “Албан бажыңы” губернатор төлевилелин 2020 чылда боттандырып эгелээн.
 Төлевилел чорудуу-биле, көдээ черлерде ажылдап келген ажылдакчыларга дээш, кожуун бүрүзүнге 2 албан бажыңын, шупту 34 бажыңны тудары планнаттынган. Бажыңнарны чаңгыс төлевилел-биле тудар: бирээзи 71 дөрбелчин метр шөлдүг болза, өскези – 51 дөрбелчин метр шөлдүг болур. 
Бо хүнде Чаа-Хөл кожуун төлевилелди эки күүседип, мурнап турар - Чаа-Хөл кожуун эмнелгезиниң кезер эмчизи Ким Донгак чаа бажыңын алган. Чөөн-Хемчик (2 бажың), Мөңгүн-Тайга (1), Таңды (2), Өвүр (2), Эрзин (1) – 8 бажың чурттакчыларны кииреринге белен. 
Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Каа-Хем, Чеди-Хөл, Эрзин, Сүт-Хөл, Тес-Хем база Бии-Хем кожууннарда бажыңнарның тудуу доозулгалак. Улуг-Хем биле Тожу кожууннар графиктен озалдап турар. Бажыңнарны 2020 чылдың декабрь 25-те тудуп доозар.
 Бөгүн Тыва Республиканың Баштыңының Администрация болгаш Тыва Республиканың Аппарат удуртукчузунуң оралакчызы – комплекстиг социал-экономиктиг хөгжүлде департаментизиниң начальниги Татьяна Чамзонуң удуртулгазы-биле Тываның Чазааның “Контроль шагында” төлевилел чорудуу-биле бажыңнарның туттунуп турарын чугаалашкан. Хуралда төлевилел ажыл-чорудулга эргелелиниң начальниги Шеңне Лапчаа, көдээ ажыл-агый сайыдының оралакчызы Шеңне Бараан, тудуг сайыды Аяс Хунай-оол сөстү алганнар. Улуг-Хем, Тожу, Кызыл база Бии-Хем кожуун чагырга даргаларының оралакчылары харылзааның өске талазынга илеткээн. 
Неделя санында Тываның Чазаанга губернатор төлевилелдериниң күүселдезинге “Контроль шагы” эртип турарын сагындыраал.

Возврат к списку