Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республика «Россияның демир-оруктары» ажык акционерлиг ниитилел-биле экспортче тыва хөмүрнү үндүр садар дугайында дугуржулгага атты салган

Тыва Республика «Россияның демир-оруктары» ажык акционерлиг ниитилел-биле экспортче тыва хөмүрнү үндүр садар дугайында дугуржулгага атты салган 27.12.2023

«Россияның демир-оруктары» ажык акционерлиг ниитилелдиң чиңгине директорунуң бирги оралакчызы Сергей Кобзев биле Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг Тываның девискээринде ажылдап турар бүдүрүлгелерден Ыраккы Чөөн чүк уунче хөмүр сөөртүлгезиниң кол параметрлерин бажыглаан документиде атты салганнар. РФ-тиң Чазааның шиитпири-биле региондан хөмүр үндүр сөөртүр квотаның хемчээлин 650 муң тонна чедир көвүдеткен. Россияның демир-оруктары шак ындыг дугуржулганы Кузбасстың, Якут, Бурят, Хакас республикаларның база Иркутск областың удуртулгазы-биле чарган.

Тываның эрге-чагыргазы чөөн чүк уунче хөмүр продукциязын үндүр сөөртүрүнге квотаны көвүдедир айтырыг-биле элээн үр үеде ажылдап келген. Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунга, республикага социал чугула ол айтырыгны деткиир кылдыр Сергей Кужугетович Шойгу дээш, элээн каш федералдыг удуртукчуларже киргенин бижээн.

2022 чылдың февральдан бээр ийи чыл хире дыштаныпкаш, бүдүрүлге ажылын катап эгелээн «Межегейхөмүр» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелдиң ажыл-чорудулгазы Россияның демир-орук оруктарының дугуржулга негелдезинге тааржып турар. Бүдүрүлге кокстуг хөмүрнүң экпорттаар марказының бедик технологиялыг шахта бүдүрүлгезин организастаан. Межегей чыдынында тускай шынарлыг хөмүр Азия-Оожум океан регионунуң чурттарында дыка хереглелдиг.

Бөгүн компанияда 392 кижи ажылдап турар. Компания чылдың-на республика бюджединче 380 млн рубль үндүрүгнү киирип турары регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезинге идиглиг.

Инфраструктурада септелге болгаш тудуг ажылдарының планын көрүп тургаш, чөөн чүкче чүък сөөртүлгезиниң хемчээлдерин кварталдарга үлеп, демир-орук транспортунуң барыын болгаш чөөн уунче чүък сөөртүлгезинге таарымчалыг логистиканы ажылдап кылырын дугуржулгада быжыглаан деп, Россияның демир-оруктары тайылбырлаан.


Возврат к списку