Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чурттакчыларынга бир муниципалдыг тургузугдан өскезинче аргыжарын хораан

Тываның чурттакчыларынга бир муниципалдыг тургузугдан өскезинче аргыжарын хораан 02.04.2020
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Чаа коронавирус халдавырын киирерин база нептереп тараарын болдурбазынче угланган немелде хемчеглер дугайында» чарлыкка атты салган. 
Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызы Аяс Оюн 70 дугаарлыг чарлык бүрүнү-биле тускайланып аңгыланыр чурумну республика девискээринде кииргенин дыңнаткан. 
«Хамаатыларның бир муниципалдыг тургузугдан өскезинче аргыжып чоруурун хораан бооп турар. Республиканың чурттакчылары чүгле дүрген эмчи дузазын алыр дээш, бажыңындан үнүп болур. База ол ышкаш, аъш-чем аймаа база бирги хереглел барааннарын садып үнерин чөпшээрээн» – деп, Аяс Оюн чугаалаан. 
Бот-аңгыланырының чурумун үрээн кижилерге хамаарыштыр чогуур торгаалдарны онаар деп, Тываның Баштыңының оралакчызы демдеглээн. «Күрүне Думазы вируска удур бөлүк хоойлуларны хүлээп алган, ында административтиг болгаш кеземче харыысалгалары айыттынганын сагындырып каайн. Чамдык кижилер административтиг харыысалга оларга эвес деп бодап турар, бот-аңгыланырының чурумун үревишаан, долгандыр кижилерге, оларның кадыкшылынга улуг айыылды тургузуп турарын билзе чогуур» – деп, Аяс Оюн демдеглээн. 
«Чамдык кижилер республикадан дашкаар чоруптарга, Тываның Баштыңының Чарлыында хемчеглер аңаа хамаарышпас деп бодаар. Россия Федерациязының шупту регионнарында база шак-ла ындыг хемчеглерни киирген, ындыг болганда, чүге орукта чоруп бар чыдарыңарга чөптүг чылдагаанны тайылбырлап шыдавас болзуңарза, административтиг харыысалгага онаажыр апаар силер» - деп, ол тайылбырлаан. 
Полиция, ОШАЧКИ база Росгвардияның ажылдакчылары бот-аңгыланырының чурумун күүсетпээн кижилерни тудар эргени алган деп, Тываның Баштыңының оралакчызы дыңнаткан. 
«Аптека, чем садыы баар база бок төгер дээш бажыңдан үнүп болур – деп, Аяс Оюн тайылбырлаан – Амыдырал-хандырылга организациязында ажылдыг кижи паспортун ап алгаш чоруур. Ол организацияда ажылдап турарын, азы ол кижини бөгүн ажылче хаара тутканын бадыткап шынзыткан документилиг боор». 
Бичии уругларга хамаарыштыр бот-аңгыланырының чуруму дыка шыңгыы болурун Аяс Оюн онзалап айыткан. «Ол чурумну үрээн таварылгада бичии кижиниң ада-иезин азы хоойлу езугаар төлээзин административтиг харыысалгага онаап, ада-ие эргезин казыыр дугайында айтырыгны тургузар. Республикада ындыг болуушкуннар база демдеглеттинген» – деп, Аяс Оюн чугаалаан.

Возврат к списку