Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаа өөредилге чылынга белеткел ажылдарын дүрген доозар

Чаа өөредилге чылынга белеткел ажылдарын дүрген доозар 01.08.2022 Россияның Чырыдыышкын яамызының айытканы езугаар, 2022 чылдың август 19-та өөредилге черлеринде белеткел ажылдары бүрүнү-биле доостур ужурлуг деп, регоннуң өөредилге сайыды Алексей Храмцов чазактың аппарат хуралында дыңнаткан. Ынчангаш ол үеге чедир септелге ажылдары, өөредилге чорудуунга белеткелдер доостур ужурлуг.
“Өөредилгениң школа системазын чаартыры” федералдыг программа күүселдези-биле, бо чылын республикада 27 школада капитал септелге чоруп турар. Ол школаларда ниити тудуг ажылдары 61 хуу чедир кылдынган.
Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы ортумак школазында (40%); Кызыл кожууннуң Баян-Кол школазында (40%); Элегес-Аксы школазында (45%); Чеди-Хөлдүң Элегес школазында (45%); Өвүр кожууннуң Саглы (47%); Дус-Даг (55%) школаларында; Улуг-Хемниң Шагаан-Арыгның 2 дугаар школазында (55%) ажылдарның чартыы күүсеттингенин илеткээн.
Регионнуң удуртукчузу Владислав Ховалыг тудуг ажылдары айыттынган хуусаазында доостунган турарын чедип алыр дээш, өөредилге яамызы айыттынган кожууннарның удуртулгазы-биле кады демниг ажылдаарын негээн. Ол ышкаш чаа өөредилге чылынга белеткел үезинде, школа чоогунуң девискээринге уругларның айыыл чок чоруун хандырар хемчеглерже кичээнгейни углаарын, өөредилге номнары-биле четчелеп, өөредилге дериг-херекселдери-биле чепсеглээрин хыналдага алыр даалганы республиканың өөредилге яамыга дааскан.

Возврат к списку