Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дмитрий Патрушев регион баштыңы-биле Тываның агроүлетпүр комплекизиниң хөгжүлдезин сайгарган

Дмитрий Патрушев регион баштыңы-биле Тываның агроүлетпүр комплекизиниң хөгжүлдезин сайгарган 03.11.2018
Ноябрь 2-де, Россияның көдээ ажыл-агый сайыды Дмитрий Патрушев Тыва Республиканың Баштыңы Тыва Шолбан Кара-оол-биле ужурашкан. 
Регионнуң чоокку үеде агроүлетпүр комплекизиниң хөгжүлдезин, республикада дүжүт ажаалдазының түңнелдерин, агроүлетпүр комплекизиниң продукциязын үндүр садарының айтырыгларын ужуражылга үезинде чугаалашкан.  
Дмитрий Патрушев Сибирь федералдыг округтуң экономиказында, регионнуң көдээ ажыл-агыйының үлүү бо чылын ортумак көргүзүгнү ажып турарын демдеглээн. Ылаңгыя тараа ажаалдазының көргүзүглери элээн экижээн. Республика бо чылдың октябрь төнчүзүнге чедир 9 муң ажыг тарааны ажаап, эрткен чылдың көргүзүүн үш катап ашкан. Кызыл-тастың дүжүдүн 2,5 катап, ак-тарааныын 8 катап хөйнү алган. Ол ышкаш картошка болгаш ногаа дүжүдү арбын болган.  
Тываның көдээ ажыл-агыйның кол үндезини – мал ажылында. Бо чылын улуг бода малдың баш саны 2 хуу көвүдеп, 180 муң баш четкен. Шээр малдың баш саны база өскен. Куш ажыл-агыйы шапкын хөгжээн: эрткен чылга деңнээрге 4,7 катап ооң саны өскен, азы 74,4 муң баш дагаа бар. Регионнуң көдээ ажыл-агый продукциязының үндүр садып-саарары, киир сатканындан ашкан. Тыва бөгүн даштыкыже, бир дугаарында Моолче, дагаа чуургазын, суланы, оодурбаны үндүр садып турар.

Возврат к списку