Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«2018-2022 чылдарда амгы үениң хоорай хүрээлелин хевирлээри» Тыва Республиканың күрүне программазынче өскерилгелерни киирген

«2018-2022 чылдарда амгы үениң хоорай хүрээлелин хевирлээри» Тыва Республиканың күрүне программазынче өскерилгелерни киирген 28.03.2018
Тываның Чазаа «2018-2022 чылдарда амгы үениң хоорай хүрээлелин хевирлээри» Тыва Республиканың күрүне программазынче өскерилгелерни киирер дугайында» Тыва Республиканың Чазааның төлевилелин ажылдап кылган. 
Беш чылда санаан программа күүселдезинче акшаландырыышкынның бүгү дөстеринден 386677,08 муң рубльди тускайлаар. Россия Федерациязының Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйы биле Тыва Республиканың Чазааның аразында ол талазы-биле дугуржулга чардынган. 
2018 чылда ийи хоорайда болгаш сес кожуун төптеринде хөй-ниитиниң 12 шөлдерин база бажыңнар чанының 8 девискээрин чаагайжыдар. Хөй-ниитиниң чаа шөлдерин база бажыңнар чанының девискээрлерин чаагайжыдарынче 78240,2 муң рубльди тускайлаар, ооң: 68707,1 муң рубли - федералдыг бюджеттен, 3616,3 муң рубли – республика бюджединден, 5766,8 муң рубли – тус чер бюджединден база бюджеттен дашкаар дөстерден 150,0 муң рубль. Ол ышкаш ийи паркты база чаагайжыдар. Ол сорулгага 3223,0 муң рубльди көрген, ооң 2825,4 муң рубли - федералдыг бюджеттен, 148,8 муң рубли - республика бюджединден, тус чер бюджеттеринден – 148,8 муң рубльди база бюджеттен дашкаар акша-хөреңгиден 100,0 муң рубль хемчээлдиг акшаны ынаар киириштирер.
Кызылда Национал парктың чаагайжыдылгазынче 2241,3 муң рубльди тускайлаан. Ооң 2034,10 муң рубли – федералдыг акша-хөреңги, 107,2 муң рубли – республиканыы, 100,0 муң рубли – бюджеттен дашкаар акшалар. 
Ак-Довуракта паркты чаагайжыдарынче 981,7 муң рубльди тускайлаан, ооң 791,3 муң рубли – федералдыг акша-хөреңги, 41,6 муңу - республика бюджединден, 148,8 муң рубли – тус чер бюджединден.
 «2018 чылда база планныг 2019-2020 чылдарда федералдыг бюджет дугайында» 2017 чылдың декабрь 5-те хүлээп алган федералдыг хоойлу езугаар, лимиттиң хемчээлин дүүштүрери-биле күрүне программазынче өскерилгелерни киирип, 2018 чылда база планныг 2019 биле 2020 чылдарда таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээр Россия Федерациязының субъектилериниң күрүне программалары биле муниципалдыг прогрмммаларны деткиир субсидиялар хемчээлин тодараткан.  
Тыва «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» эгеки төлевилелди 2017 чылда боттандырып эгелээн, аңаа чеди муниципалитеттер киришкенин сагындыраал. Национал паркты, хөй-ниитиниң тос шөлүн база бажыңнар чанының 20 девискээрин чаагайжыткан. Ниитизи-биле 30 муң 971 дөрбелчин метр шөлде асфальтыны чаткан, уруглар ойнаар 36 база спортчу 21 шөлдерни чаагайжыдып, 205 бок хааржактарын, 266 сандайларны, 410 дүнеки чырыткыларны тургускан. 
 Тываның Тудуг яамызы.

Возврат к списку