Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада сыын ажыл-агыйының девискээринде тудуг ажылдары шапкынчаан

Тывада сыын ажыл-агыйының девискээринде тудуг ажылдары шапкынчаан 23.03.2016
 «Туран» сыын ажыл-агыйы» ТР-ниң күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезинге үнүүшкүннүг хуралды Тываның көдээ ажыл-агый сайыды Юрий Тыт-оол эрттирген. 
 Көдээ ажыл-агый яамызының килдистер начальниктери, «Туран» сыын ажыл-агыйы» ТР-ниң күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң директору А.К. Тундешев база тудуг организацияларының төлээлери, 2016 чылда ажыл-агыйга хамааржыр тудуг ажылдарын, ол ышкаш ооң баазазынга турисчи объектилерни тударының айтырыгларын чугаалашкан. 
  Бо хүннерде сыын ажы-агыйында 16 оруннуг аалчылар бажыңының тудуу шапкынчаан. Өрээлдерин аңгылаан, дээвиирин база ханаларын шеверлеп турар. Ажыл-агыйның баазазында турисчи объектилерниң ол бүгү тудуг ажлыдарын бо чылдың июнь 1-ден 15-ке чедир доозары көрдүнген. 
 Оон аңгыда ажыл-агыйның мал тудар черлерин кажаалаар ажылдарны ам-даа уламчылаар. Сыын ажыл-агый продукциязын болбаазырадыр цех тудуунга херек тудуг материалдарын бо хүнде чедирип эгелээн. Ынчангаш малга бээр хоолулуг чем складын, дезинфекция чорудар тускай черни, котельнаялыг гараж тудуун бо чылын ажыглалга киирер ужурлуг.

Возврат к списку