Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

“Сорунза” төлевилел чорудуу-биле тудуг ажылдары эгелээн

“Сорунза” төлевилел чорудуу-биле тудуг ажылдары эгелээн 24.05.2021
2021 чылда «Сорунза» төлевилел-биле республиканың 7 биче суурларынга чаа культура одаан тудары планнаттынган. 
Чаңгыс аай хевирлиг культура бажыңнарын алды ай иштинде тудуп доозар. 243 дөрбелчин метр шөлдүг, 120 олуттуг чаа тудугнуң дөзевилелин муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларынга дамчыткан. 
Өвүр кожууннуң Дус-Даг, Каа-Хем кожууннуң Эржей база Дерзиг-Аксы, Барыын-Хемчик кожууннуң Бижиктиг-Хая, Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл, Таңды кожууннуң Кызыл-Арыг, Сүт-Хөл кожууннуң Кызыл-Тайга сумулары тудуг ажылдарынче кирипкен. 
Республика бюджединде 47600,0 муң рубльди төлевилел ажылдарын боттандырары-биле тускайлаан. Ооң 6475,0 муңун - ачы-дуза чедирилгези дээш, 35462,0 муңун - материалдар, 5663,0 муң рублин - дериг-херекселдер садып алырынче планнаан. 
Үстүнде адаттынган кожууннарда ажыл бичиилеп шимчеп кирипкен-даа болза, тудуг материалдарын сөөртүп алырынга Өвүр биле Барыын-Хемчик кожууннар саадап турар.
Муниципалдыг тургузуглардан тускайлаан акша-хөреңги чөптүг ажыглаттынзын дээш, объектилерде тудуг ажылдарын шыңгыы контрольга алыр.

Возврат к списку