Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Араттың революсчу шериг оркестриниң хөгжүмчүзү Петр Иванков 95 харлаан

Тываның Араттың революсчу шериг оркестриниң хөгжүмчүзү Петр Иванков 95 харлаан 01.12.2022

Петр Иванков 1942 чылдың апрель 1-де Тываның Араттың революсчу шерииниң одуруунга хөгжүмчү болуп шериг албанын эгелээн. Шериг албанынче кирер дээш, ийи харны немеп алган. Аныяк-чалыы Иванковтуң труба үрүп турган оркестри Тыва Арат Республиканың найысылалында бүгү-ле байырлыг хемчеглерге киржип турган.
 Ооң хөгжүмүнүң адаа-била тыва эки турачыларны фронтуже үдээн. Ылаңгыя 1945 чылдың Май 9-та оркестр хей-аътты киискидир ойнаан.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Петр Федоровичиге байырын чедирген. «Силер узун болгаш төлептиг орукту эрткен силер. Ада-чурттуң Улуг дайынының база оон соонда берге шылгалданың чылдарын чурттап эрткен маадырлыг салгалга хамааржыр силер. Бодуңарның кайгамчыктыг тура-сорууңар болгаш амыдыралга ынакшылыңар-биле бөгүнде хөйнү кайгадып чоруур силер. Бистиң республиканың онзагай болгаш маадырлыг төөгүзүн кадагалап арттырарынга киирген улуг үлүг-хууңарны Тываның чону бедии-биле үнелеп чоруур. Ал-бодуңарга база силерниң чоок кижилериңерге быжыг кадыкшылды, чаагай узун назынны күзедим!» - деп, телеграммада бижээн.

Москвада республиканың бүрүн эргелиг төлээзиниң албан хүлээлгезин күүседип турар Михаил Новиков чурттуң найысылалында чурттап чоруур юбилярга Тываның Баштыңының телеграммазын  чедирип тудускан.

Петр Иванков дайын соонда шериг албан хүлээлгезин уламчылап, 1985 чылда генерал-майор эргелиг халашкан. Ол Шериг артиллерийжи команда академиязын, Киевтиң дээди артиллерийжи инженер училищезин доозуп, 18 чыл дургузунда Фрунзе аттыг Шериг академияга башкылаан. Дараазында чылдарда Ленин аттыг Күрүне библиотеказынга, Бүгү-эвилелдиң Географтыг ниитилелинге ажылдаан, 1989 чылдан – «Россияның улусчу эртемнер академиязы» хөй-ниити организациязының президентизи. Шериг эртемнериниң кандидады, экономиктиг болгаш техниктиг эртемнерниң доктору, профессор Петр Иванков улуг эртем ажылын кылып чоруур. 40 ажыг эртем төлевилелдериниң ажылын удурткан, эртем төптерин тургузарынга киришкен, 200 ажыг эртем үндүрүлгелериниң база элээн каш уран-чечен чогаалдарының автору, Славян дайынчы уран чүүл федерациязының тургузукчуларының бирээзи.

Ленин болгаш Кызыл Сылдыс орденнерниң, «Германияны тиилээни дээш» медальдың болгаш өске-даа даштыкы медальдарның, ол ышкаш “Күш-ажылчы шылгарал дээш” деп Тыва Республика медалының эдилекчизи. Республика-биле доктаамал харылзаалыг, Т.Д. Дулуш аттыг ТР-ниң Чазааның Үрер хөгжүм оркестриниң дагдыныкчыларның бирээзи.


Возврат к списку