Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага 7 муң көрүкчү кирер чаа спорт - культура төвү туттунар

Тывага 7 муң көрүкчү кирер чаа спорт - культура төвү туттунар 13.04.2013
Найысылал Кызылдың чоогунда Каа-Хем суурга тудар амгы үениң улуг спорт-культура төвүнүң төлевилелин кылыр даалганы Тываның Баштыңы бадылаан.
    Узуну 100, дооразы 60 метр, ниити шөлү 6 муң дөрбелчин метр, чер иштинде бир каът, чер кырында ийи каът, шуптузун катай санаарга, 3 каът улуг спорт-культура төвүн Тыва биле Россияның чаңгыс демнежилгезиниң 100 чылынга уткуштур тудуп доозар ужурлуг. Бо улуг юбилейниң чугула байырлыг болуушкуннарын чаа спорт-культура төвүнге эрттирерин спорт болгаш культура ажылдакчылары күзеп турар.
   Спорт-культура төвүнүң бирги каъдынга бедии сес метрден чавыс эвес, 7 муң көрүкчү олуттарлыг кедергей делгем спорт-культура ареназы турар. Аңаа хол болгаш бут бөмбүктериниң, хүрештиң дээш, спорттуңөске-даа хевирлеринге маргылдааларны эрттирип, хөй кижи санныг концерттерни-даа көргүзүп болур. Спорттуң аңгы-аңгы хевирлериниң спорт залдары спорттуң янзы-бүрү хевирлеринге спортчуларны белеткээр арганы бээр.
    Төптүң адаккы каъдынга 10 ча адыгжызы хары угда ча адар, узун дурту 76 метр ча адар тир турар. Ча адарынга Тываның спортчуларының мергежилин бедидеринге ындыг тир дузалаары чугаажок.
     Спорт залдарындан аңгыда, тренерлер, судьялар, төптүң ажылдакчыларыныңөрээлдери, спортчулар чунар душтар дээш, хөй санныг дузалал черлери база турар.
    Бир чугула чүүл – улуг спорт-культура төвүнге хөй кижи ажылга хаара туттунар. Ниити чарыгдалдары 1,2 миллиард рубль түңнүг спорт-культура төвүн Тывага тударын Россияның Президентизи деткип, ону боттандырарынга дузалаарын Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолга аазаанын чон массалыг информация чепсектеринге дамчыдып турган.

Возврат к списку