Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада “Суг – айыыл чок девискээр!" акцияның ийиги чадазы эгелээн

Тывада “Суг – айыыл чок девискээр!" акцияның ийиги чадазы эгелээн 30.07.2021 Республиканың суг объектилеринде, чайгы айларның сөөлгү неделязында-ла, ведомстволар аразының калбак акциязы эртип турар.
Биче хемчээлдиг суднолар инспекторлары, штаттан дашкаар инспекторлар, камгалакчылар, корум-чурум камгалаар органнарның, тус чер бот-башкарылга органнарының төлээлери, көдээ старосталар база эки турачылар-биле кады балыкчылар, дыштаныкчылар, аян-чорукчуларга профилактика ажылын чорудуп турар. Тываның суг объектилеринге эрткен неделяда болган ийи болуушкунга даянып, немелде профилактика хемчеглерин алган.
Россияның ОБЯ Тыва Республикада кол эргелели акцияның ийиги чадазында, хамаатыларга айыылды тургузуп болур чөпшээреттинмээн черлерже кичээнгейн онза угландырган.
Эрткен хонуктарда, чоннуң массалыг дыштанылга черлеринде сугларга ажылдаар вежомстводар аразының ийи патруль бөлүүн ажылдаткан. Сугга айыыл чок чорук дүрүмнериниң дугайында хамаатылар-биле 100 ажыг чугааны кылган.
Эрткен неделяда республиканың сугларынга ийи озал-ондаа болган.
Чөөн-Хемчик кожуунда Хемчик хемни кежир улуг мыйыстыг мал сүрүп бар чораан аъттыг кижи, сугга алыскан.
Каа-Хем кожуунда Биче Енисейге читкен назы четпээн оолду ам-даа дилевишаан. БХКИ күжү-биле камгалакчылар болгаш инспекторлар 63 км черде хемниң агымындан дилеп, 7 ортулукту, 14 озай ыяштарны көрген.
Июнь 22-ден 28-ке чедир, “Суг – айыыл чок девискээр!” акцияның бирги чадазында Тываның сугларынга чаңгыс-даа кижи чидирбээн.

Возврат к списку