Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылда үлетпүр парыгын тудуп турар

Кызылда үлетпүр парыгын тудуп турар 05.06.2019
“Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база хуу сайгалыкчы инициативаны деткиири” национал төлевилел-биле республика найысылалында федералдыг бюджеттен 80 хуу акшаландырыышкын хөреңгизи-биле ниитизи-биле 286 млн рубль өртектиг “Үлетпүр парыгын” тудуп эгелээн.  
Кызыл хоорайдан барыын талаже 6-гы километринде, 30 гектар шөлге үлетпүр парыгын тудуп үндүрер. Комплекте бүдүрүлге, административтиг база склад оран-савалары кирген. Бизнестиң бараан чедирилгезинге чарыгдалдарны эвээжедирин санавышаан, алызында таарымчалыг ол черни шилээн.
 Бир дугаарында, үлетпүр парыгын шупту бизнес чорудуунга: биче болгаш ортумак бизнестиң продукция бүдүрүлгезинге, шыгжамырынга, садып-саарылгазынга база офистерин чаңгыс черге мөөңнээринге санаан.
Үлетпүр парыгы тус черниң чиг эдинден тудуг материалдары, чиик үлетпүр, аъш-чем продукциязын бүдүрер 23 чедир резидентини 2024 чылга чедир тургузар. Ол төлевилелге ындыг хевирлиг бүдүрүлгелерни тургузар дугайында төлээлекчилер-биле керээлер чардынган. 
Парктың турар черинде амгы үеде чер шинчилелиниң, суг хандырылгазының инженерлиг четкилеринге база чаа чырык подстанциязын тударынга белеткел ажылдары чоруп турар. «Индустриалдыг парк» башкарыкчы компания” КХН үлетпүр парыгын удуртур эргени алган.
 Объектиниң тудуун 2020 чылдың апрельде доозар.

Возврат к списку