Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның гуманитарлыг болгаш тускай шинчилелдер институдунуң эртемденнери Тыва дыл хөгжүлдезиниң стратегиязын ажылдап кылып турар

Тываның гуманитарлыг болгаш тускай шинчилелдер институдунуң эртемденнери Тыва дыл хөгжүлдезиниң стратегиязын ажылдап кылып турар 28.01.2023

Тываның гуманитарлыг болгаш тускай шинчилелдер институдунуң дыл эртемденнери Тыва Республикада күрүне дылдарының бирээзи болур Тыва дылды деткиир болгаш сайзыраңгайжыдар стратегияның төлевилелин ажылдап кылып турар. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың Дээди Хуралының (парламентизи) депутаттарынга 2023 чылда бодунуң Айыткалында ындыг Стратегияны ажылдаар даалганы эртемденнерге бергенин сагындыраал. Амгы үениң чурагай технологияларын ажыглаан таарымчалыг ийи дылды хевирлээринче угланган дыл политиказын Тывага боттандырар талазы-биле санал-оналдарны ажылдап көөр ажылдыг күрүне комиссиязын тургузар дугайында чарлыкка атты салганын дыңнаткан.
ТГТШИ-ниң эртемденнер чөвүлелинге Стратегияның төлевилелин чугаалажып көрген. Сайгарылга үезинде эртемденнер саналдары-биле үлежип, чаа саналдарны тургускан. Эртем ажылдакчыларының бөлүү документ төлевилелинче оларны киирер.
Эрге-чагырганың шупту деңнелдеринде болгаш ниитилелде тыва дылдың хөй-ниити ажыглалын калбартырынче угланган, ооң салдарын бедидер, дылдың нормаларын болгаш байлаан кадагалап болгаш хөгжүдер, тыва-орус/орус –тыва билингивизмни хевирлеп база хөгжүдер үр хуусаалыг планнар болгаш хемчеглерниң бүдүн комплекизин Стратегияга кирер. Стратегияның бир пунктузунда Тыва дылды деткиир болгаш хөгжүдер фондуну тургузарын айыткан.

Ол документ ёзугаар, Стратегия он чылда, азы 2033 чылга чедир күштүг болур. Айыттынган хуусаа төне бээрге, ооң күүселдезиниң үре-түңнелдерин көрүп тургаш, эде чаартынган сорулгаларлыг болгаш айтырыгларлыг, кол чүүлдерлиг, ажыл угланыышкыннарлыг ындыг хевирлиг документини азы чаа Стратегияны тодаргай хуусаага хүлээп алыр.


Возврат к списку