Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның улустуң артизи Игорь Бутман Тывада келген

Россияның улустуң артизи Игорь Бутман Тывада келген 29.02.2024

Ат-сураглыг хөгжүмчү Кызылга бирээ концертин көргүзүп четтигипкен, а бөгүн бодунуң тыва коллегалары - "Тува Джаз Бэнд" коллективи база Тываның улустуң артизи Софья Кара-оол-биле «Дош кырында хөгжүм» деп сурагжаан программазын бараалгадыр. Игорь Михайлович оон аңгыда республиканың тураскаалдыг чери – «Тубтен Шедруб Линг» сарыг шажын хүрээзин сонуургап чедер.

Россиялыг улустуң артизи, сураглыг саксофонист Игорь Бутман дүүн Кызылга ужуп келгеш, Тываның хөгжүм-шии театрынга бодунуң квартеди-биле оюн-көргүзүүн бараалгаткан. Аңгы-аңгы сценага – Кызылга, Абаканга, Сочиге база Москвага Бутман-биле чаңгыс эвес катап ойнаан Тываның улустуң артизи Софья Кара-оол база "Тува Джаз Бэнд" коллектив театрның сценазынга ойнааннар.

"Кезээде маңаа келгештиң-не, өөрүүр мен. Хөгжүмчү эштерим-биле ужуражып, чугаалажып, ойнап, чогаадып, чаа планнарны тургузуп алыры дег өөрүнчүг чүве кайда боор – деп, Игорь Михайлович концерт мурнунда чугаалаан. – Кажан Москвадан даглар бүргээн, күчүлүг Улуг-Хемче, арыг агаарже, кайгамчык бойдус чурумалынче үнүпкеш, мында кайы хире экизин билип каар сен. Чурутувустуң улуг делгемин, чеже хөй чоннар, янзы-бүрү культуралар барын көрүп, ол билип алган чүүлдериңни бодуң библиотекаңче, ойнаар хөгжүмүңче киир бижиксей бээр сен".

Концертке делегей болгаш совет джазтың чогаалдарын база джаз аянынче киирген тыва улустуң ырыларын ойнаан. Игорь Бутман бодунуң квартеди база "Тува Джаз Бэнд"-биле билдингир ырыларны, делегейниң джаз стандартынче болбаазыраткан хөгжүмнү импровизастап, ойнап күүсеткен. Бутманның чугаазы-биле алырга, концерт эгелээр мурнунда тыва коллегалары-биле кады ийи шак репетициялаптары чедер, чүге дизе ужуражып кээр мурнунда ойнаар чогаалдарын бот-боттарынче октажыптарлар.

Игорь Бутман Тывада тураскаалдыг бир чаа чер - «Тубтен Шедруб Линг» сарыг шажын хүрээзин көөр дээн күзелин боттандырып, Кызылга келгеш, аңаа чедерин планнаан.


Бөгүн ол «Субедей» спорт комплекизинге Тыва Республиканың Чазааның Үрер хөгжүм оркестри-биле «Дош кырында хөгжүм» деп программазын кады ойнаар. Улаштыр "Тыва Эскадрон" база Тыва Республиканың Хоккей Федерациязының хоочуннар командалары-биле эш-хуу ужуражылганы эрттирер. Игорь Бутман биле ооң квартеди бөгүн В. Көк-оол аттыг национал театрга база бир концертти көргүскен соонда, Тывага ооң аян-чоруу доостур.

Возврат к списку