Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Депутат Солангы Тамчай Тываның Чазак отчедунуң дугайында: 2018 чылдың чугула үре-түңнели - башкыларның шалыңын өстүргени деп демдеглээр мен

Депутат Солангы Тамчай Тываның Чазак отчедунуң дугайында: 2018 чылдың чугула үре-түңнели - башкыларның шалыңын өстүргени деп демдеглээр мен 04.06.2019
Май 31-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген. Ол болуушкунга хамаарыштыр депутаттар үзел-бодалын илереткен.  
Солангы Тамчай, Тываның Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутады:  
- Башкылаашкын ажылдакчыларының шалың төлевирин өстүргени - 2018 чылда өөредилге адырында эң чугула чүүл кылдыр деп санаар мен. Россия Федерациязының Президентизиниң “май” чарлыктарын күүседиринге ол чугула. ТР-ниң Чазаа база Саң-хөө яамызы улуг ажылды кылган. 65 муң өөреникчилерлиг республиканың 176 школаларында 10 муң ажыг башкылар ажылдап турар. Тываның чурттакчы чонунуң элээн кезии-дир. Чазакта төлевилел удуртулгазының чорудуун ийи чыл хире дээштиг ажыглап турар.
 Ылаңгыя “Чедиишкинниг доозукчу”, ам болза “Чедиишкинниг өөреникчи” төлевилелди онзалап демдеглекседим. Республика Баштыңы отчедунда ону база чугаалады. Өөредилгениң шынарын экижидери – ооң кол сорулгазы. Өөредилгениң шынары ийи чыл иштинде экижээн, амгы үеде доозукчуларның 95 хуузу ортумак школа доосканының аттестаттарын ап турар. Ол база ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының улуг ажылы-дыр. Школа назыны четпээн база школа өөредилгезиниң чедингирин чедип алыр талазы-биле төлевилелдер эки ажылдап турар. Уруглар садтарынга 17 немелде тудугну тудар төлевилелди 2018 чылда киирген. Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал суурда аграрлыг лицейни ажыглалда киирген, ол угланыышкында ажылдар 2024 чылга чедир уламчылаар. 
2018 чылда өөредилге албан черлериниң материал-техниктиг баазазы элээн чаартынган, 40 школаны дериг-херексел-биле четчелээн. Чазак ажылын уругларның мага-бот кадыкшылгазынче угландырып, “Уруглар садтарынче хүреш” төлевилелди ажылдаткан. 
Он-он уруглар садтарында спортчу маттарны садып, салганын Тываның Баштыңы бөгүн чугаалады. 2030 чылга чедир хөгжүлде стратегиязынга даянган ажылдар чыл санында чоруп турар. Ангара бульварында 820 олуттуг, солагай талакы дачаларда 825 олуттуг, Ак-Эрик база Кызыл-Хая суурларда чаа школалар тудуу 2018 чылдың төнчүзүнде эгелээн.

Возврат к списку