Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

База бир улусчу көвүрүгнү Тес-Хем кожуунда туткан

База бир улусчу көвүрүгнү Тес-Хем кожуунда туткан 14.09.2022 “Чоннуң көвүрүү” губернатор төлевилели-биле республикада туткан 14 ыяш көвүрүглерниң бирээзи - Тес-Хем кожуунда көвүрүгнү эрткен неделяда ажыглалче киирген. Малчын аалдар үнер, тайгадан кат-тоорук чыыр, сиген-ширбиил кезер, кыжын одаар ыяш белеткээр дээн Белдир-Арыг суурнуң чонунга бо көвүрүг эң херек турган.

Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг көдээ черлерге көвүрүглер тудары сууржуң амыдыралга чугула  деп онзалап демдеглээни чөптүг. Улуг эвес кежигниң сандан үнгени, суурнуң чонунга, аалынче чанар дээн малчыннарга шаптараазыннарны тургузуп турган. Биче суурларже база малчын аалдарже транспорттуң чедингирин шиитпирлээр арганы регионнуң Орук-транспорт яамызының боттандырып турары “Чоннуң көвүрүү” губернатор төлевилели берген.
Бөгүнде Эрзин, Тес-Хем, Сүт-Хөл база Чөөн-Хемчик кожууннарда дөрт көвүрүгнү ажыглалче киирген, тос муниципалитетте тудуг-эптээшкин, тудуг материалдары белеткээр ажылдар уламчылавышаан деп, ведомство дыңнаткан.
Белдир-Арыг суурда чаа көвүрүгнүң узунун 12 метр, калбаан 4 метр кылдыр туткан. Көвүрүгнү тус черниң эки турачы тудугжулары туткан болза, суур чону чемин харыылаан болгаш, көвүрүүн “чоннуң” көвүрүү деп чоргаар адаарлар. Суурдан дыка хөй өг-бүлелер “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” база “Чаа сорук” республика төлевилелдериниң киржикчилери, хемниң ол чарыында чайлаг, кыштагларлыг. Кажан Дыттыг-Хем хемчигежи дажый бээрге, бо-ла кайнаар чоруттунмас апаар турган.
Республиканың 13 муниципалдыг тургузуглары губернатор төлевилелинде киржип турар. Орук фондузундан үндүрген акша-хөреңги-биле тус черниң берге орук участоктарында хемчигештерни кежир көвүрүг тудар ыяш болгаш өске-даа тудуг материалдарын тус чер чагыргалары садып ап турар.

Возврат к списку