Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Улусчу көвүрүг» губернатор төлевилели-биле Тывага 182 метр кежиг көвүрүглерни туткан

«Улусчу көвүрүг» губернатор төлевилели-биле Тывага 182 метр кежиг көвүрүглерни туткан 30.12.2022

Бо чылын Тывага «Улусчу көвүрүг» губернатор төлевилели-биле 14 кежиг көвүрүглерни туткан. Декабрь төнчүзүнге чедир шупту объектилерде ажылдар дооступ, 2022 чылда план бүрүнү-биле күүсеттинген.
Тываның Баштыңы 2021 чылдың декабрьда ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) депутаттарынга чылдың Айыткалын берип тура, «Улусчу көвүрүг» губернатор төлевилелин саналдап кииргенин сагындыраал. Малчыннар-биле ужуражылгалар үезинде аалдарынче аргыжып чедериниң бергезин губернаторга чугаалаан соонда, ындыг шиитпир хүлээп алдынган деп, Владислав Ховалыг дыңнаткан. Төлевилелди боттандырар дээш, малчын аалдарже баар оруктарда хем-сугларны кежир 6-дан 12 мер чедир узун, 4 метр калбак ыяш көвүрүглер тудар материалдар садып алырынга Тыва Республиканың Орук фондузундан саң-хөө дузаламчызын муниципалдыг бюджетче чоруткан. Тус черниң оруктарында сугга алзыптар участоктарда кежиглер-биле хандырарын планнаан турган.
2022 чылда төлевилел боттандырылгазынче 6960 муң рубль көрдүнген, ооң 6630 муң рубли республика база 330 муң рубли —муниципалдыг бюджеттен. 6 метр узун көвүрүгже 333,5 муң рубльди, а 12 метрлиинче – 526,3 муң хире рубль акшаны үндүрген.
Муниципалитеттер чагырганың бза чоннуң күжү-биле тудуг-эптээшкин ажылдарын хандырган.
Апрельде төлевилелге киржир черлерни шилиир муниципалдыг тургузуглар аразынга конкурсту эрттирген. Май 17-де конкурс комиссиязы ниитизи-биле 182 метр узун көвүрүг кежиг тудар күзелдиг 13 муниципалитетти тиилекчилер кылдыр үндүрген.17866 кижи чурттап турар чурттакчылыг черлерге чаа көвүрүглерни туткан; кежиг көвүрүглер 469 малчын турлагларже база «Кыштаг» биле «Чаа сорук» губернатор төлевилелдериниң 111 малчыннарынче аргыжылганы экижидер.
Губернатор төлевилелиниң башкарыкчызы ТР-ниң Орук-транспорт комплекизиниң яамызы планнаттынган объектилерде тудуг ажылдары доозулганын дыңнаткан. Улусчу тудуг ажылдарынга тус черлериниң 165 чурттакчызы идепкейлиг киришкен. Регион Баштыңының инициативазының база Орук-транспорт яамызының, тус чер чагыргаларның база бөдүүн чоннуң демниг ажылының ачызында, бо чылын республикада 14 чаа көвүрүглер ажыттынган:
- Эрзин кожууннуң Нарын суурда Нарын хемни кежир көвүрүг;
- Тес-Хем кожууннуң Чыргаланды сумузунда Дыттыг-Хем хемни кежир көвүрүг;
- Сүт-Хөл кожуннуң Ишкин сумузунуң Чода-Сынар деп черде Алдыы-Ишкин хемни кежир көвүрүг;
- Чөөн-Хемчик кожууннуң Элдиг-Хем сумунуң Теве-Адар деп черде хемчигешти кежир көвүрүг;
- Кызыл кожууннуң Баян-Кол сумузундан Терлиг-Хая суурде 1,5 км-инде көвүрүг;
- Тожу кожууннуң Тоора-Хем суурнуң Арбык деп черде Арбык хемни кежир;
- Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурда Каа-Хемниң адырын кежир көвүрүг;
- Тере-Хөл кожуунуң Тал сумузунуң Балыктыг хемни кежир көвүрүг;
- Барыын-Хемчик кожууннуң Хөнделең сумузунда Хөнделең хемни кежир көвүрүг;
- Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл сумузунуң Даштыг-Хөл деп черде Кара-Суглуг хемни кежир көвүрүг;
- Кызыл кожуунда Терлиг-Хая сумузундан 2 км-де ыдыктыг «Чалама» дааның бертинге көвүрүг;
- Чаа-Хөл кожууннуң Кызыл-Даг сумузунда Ленин кудумчузунда көвүрүг;
- Бии-Хем кожууннуң Тарлаг сумузунче кирер орукта Тарлаг хемни кежир көвүрүг;
- Улуг-Хем кожууннуң Чааты сумузунда Чааты хемни кежир кежиг көвүрүг.


Возврат к списку