Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага «Төрээннерим, эргимнерим» регионалдыг шуулган болуп эрткен

Тывага «Төрээннерим, эргимнерим» регионалдыг шуулган болуп эрткен 03.02.2024

Россияда Өг-бүле чылының байырлыг ажыдыышкынынга тураскаадып, «Төрээннерим, эргимнерим» регионалдыг өг-бүле шуулганы Кызылда Аныяктар ордузунга болуп эрткен. 

Республикада "Баштайгыларның шимчээшкини" бүгү-российжи уруглар болгаш аныяктар шимчээшкининиң, тускай яамыларның төлээлери, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер ук хемчегге киришкен. «Россия» делегей делгелгезинге «Төрээннерим - эргимнерим» бүгү-российжи форумга Тываны төлептии-биле таныштырган хөй ажы-төлдүг Леонид биле Долаана Дамдыннарның өг-бүлези бүгү-российжи өг-бүле одаандан эккелген кезээн шуулганның киржикчилеринге көргүскен.

Шуулганның киржикчилери Россия Чазааның даргазының оралакчызы Татьяна Голикованың видео байыр чедириишкинин дыңнааннар. Тываның чазааның даргазының социал адыр талазы-биле оралакчызы Орлан Сарыглар регионнуң баштыңы Владислав Ховалыгның байыр чедириишкинин дамчыткан.

Хемчегниң киржикчилери өг-бүле институдунуң ужур-утказын, чаңчылчаан өг-бүле чаңчылдарын, езулалдарын камгалап арттырарының чугулазын демдеглээннер. Тывада 96 муң ажыг өг-бүледе 123 муң ажыг ажы-төлдүң кижизиттинип турары – Өг-бүле чылын эрттиреринге улуг харыысалга.

Өг-бүле чылында өг-бүлелерни камгалап база деткииринче угланган чаа хемчеглер күүсеттинери база демдеглеттинген.

- Владимир Владимировичиниң эгелээшкини-биле күрүне өг-бүлелерни деткиирин сайзыраңгайжыдарынче угланган немелде ажылдарны киирген. Амгы үеде федералдыг Чазак 2030 чылга чедир Россияның өг-бүле болгаш демографтыг политиказын тодараткан стратегтиг документини ажылдап тургузуп турар. Регионнарның арга-дуржулгазын өөренип, ажыглаар. Өг-бүлениң чаңчылдарын, үнелелдерин күштүг сагып чоруур бистиң Тывавыска ол улуг ужур-уткалыг – деп, шуулган соонда Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

Шуулганга чүгле Кызыл хоорайдан эвес, а республиканың кожууннарындан өг-бүлелер киришкен. Аңаа улуг болгаш бичии кижилерге ажыктыг хемчеглерни организастаан. Шуулганның албан езузунуң кезээ доосту бээрге, киржикчилерни интерактивтиг шөлдерже, мастер-класстарже, өг-бүле консультацияларынче, делгелгелерже экскурсиялаарынче чалаан. Республиканың Чазаа шуулганның киржикчилери бичии уругларга амдынныг белектерни үлээн.


Возврат к списку