Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның энергетиктери республиканың кожууннарынче болгаш Кызыл хоорайның чамдыызынче чырык хандырылгазын катап тургускан

Тываның энергетиктери республиканың кожууннарынче болгаш Кызыл хоорайның чамдыызынче чырык хандырылгазын катап тургускан  07.09.2015
 Сибирьниң МРСК ("Россеть" ЭАН-ның бөлүүнде) ниитилелинге хамааржыр «Кызыл» 220 кВ подстанциязында озал-ондактың соонда Кызыл хоорайда болгаш республиканың кожууннарында чырыкты берип эгелээн. 
 Ук бүдүрүлгениң ажылдакчылары ийиги хүн ажылын онза чурум-биле ажылдан. Сентябрь 5-те 19.58 минута турда «Кызыл» 220 кВ подстанцияга (ЧЭЧ ФЧК – Сибирьниң РЭЧ) болган технологтуг үрелиишкинниң уржуундан «Тываэнерго» ААН-ның ажылын онза чурумче киирген турган. 
 Технологтуг үрелиишкин дугайында дыңнадыг келген дораан-на ниитилелдиң директору баштаан оперативтиг штабты тургускан. «Кызыл» подстанцияның бодунуң хереглелин хандырарынга көжүп чоруур дизельдиг станцияны салган. 
 Сентябрь 6-да 05.00 шакта хереглекчилерниң хөй кезиинче чырыкты берген. Чырык хандырылгазын дүрген бээри-биле Тываның энергетиктери компанияның курлавырында көжүп чоруур 9 дизельдиг электростанцияны ажылдаткан. «Сибирьниң РАЧК» ЭАН-ның «Хакасэнерго» биле «Красноярскэнерго» филиалдарындан 13 дизелдиг электростанцияларны Кызылга немей эккелген. «Тывэнерго» төп РЭЧ-тен 8 бригададан база Бии-Хем участогунда бир бригададан, шупту 58 кижини, 19 санныг техниканы дериг-херекселдер салырынга болгаш хайгаараарынга ажыглаан. 
 «Тываэнерго» реле камгалал албанындан 4 специалист «Кызыл» подстанциязының аварийлиг-катап тургузуушкун ажылдарында киржип турар. Социал объектилерже чырык хандырылгазының катап тургузуушкун ажылдарын мурнай чоруткан. Бир дугаарында Кызылдың эмнелгезиниң чырыын берген. 
  Сентябрь 7-де 9.00 шакта Тыва Республикада чырык энергиязының хереглекчилерин шуптузун кошкан. «Кызыл» 220 кВ подстанция күжү-биле ажылдап эгелээн. Штаттыг чурум езугаар хереглекчилерни кожуп турар. 
 Сибирьниң регионнар аразының таарыштырылга четки компаниязының изиг шугум телефону онза чурумда ажылдап турар. 8-800-1000-380 телефон дамчыштыр чырык хандырылгазынга хамаарыштыр чогуур медээни ап болур.

Возврат к списку