Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы – чурттакчы чонга хөмүр-дашты садарын уламчылаар

Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы – чурттакчы чонга хөмүр-дашты садарын уламчылаар 13.09.2022 «Тываның даг-руда компаниязы» КХН-ден чурттакчы чонга хөмүр садарын 2022 чылдың сентябрь 12-ден соксадыр дугайында бижик Тыва Республиканың Чазаанга 2022 чылдың сентябрь 9-та кирген. Тывада хөмүр садып-саарар рынокта кол черни ээлеп турар ажыл-агый субъектизи болур хөмүр-даш компаниязының талазындан хамааты болгаш монополияга удур хоойлужудулганың хажыдыышкыннары бары ол дыңнадыгда көскү.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг дыңнадыгны алган дораан компанияның удуртулгазы-биле харылзашкаш, чурттакчы чонга хөмүрнү моондак чокка үе шаанда хандырар талазы-биле чогуур шиитпирлерни үндүрүп, айтырыгны сайгарып чугаалашпаанда, кызыгаарлаттынган хемчеглерни киирбезин аас-биле дугуржуп алган.
Ынчангаш Тываның Баштыңы албан езунуң дыңнадыынга даянгаш, Тыва Республиканың прокурору Сергей Дябкинче, Монополияга удур федералдыг албанның ТР-де эргелелиниң удуртукчузу Феликс Хаджиевче «Тываның даг-руда компаниязы» КХН-ниң хөделиишкиннери амгы хоойлужудулгага дүгжүп турар бе дээрзинге хыналданы кылып, үндезинниг болза аңаа харыылаар хемчеглерни алырын дилээн.
«Тыва Республиканың Баштыңының бижиинге үндезилээш, прокуратура-биле кады хыналда эгелээн. Бо хүнде чогуур документилерни негээн. Анализти кылган соонда, «Тываның даг-руда компаниязы» КХН-ниң хөделиишкининге хамаарыштыр түңнелди үндүрер” – деп, ФАС-тың ТР-де эргелелиниң удуртукчузу Феликс Хаджиев дыңнаткан.
Сентябрьның 12-де Каа-Хем база Чадаана уургайларындан хөмүр садып алыр дээш келген кижилер садып-саарылганы кызыгаарлаан дугайында чарлалдарны көрүп каан. Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының удуртулгазы ол дораан бүдүрүлгеже үнген.
«Кызылда база Чадаанада уургайлардан чонга хөмүрнү сатпайн турар дугайында медээ келген. ТР-ниң одалга болгаш энергетика сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Владимир Фунтиков Тываның даг-руда компаниязының директору Валерий Куликов-биле ужурашкан. Ол дораан айтырыг шиитпирлеттинген. Сентябрьның 12-де, хүннүң ийиги чартыында, кызыгаарлаашкынны ап каапкан. Ам чон уургайдан хөмүрнү ооң мурнунда ышкаш садып ап болур» - деп, одалга болгаш энергетика сайыдының бирги оралакчызы Эдуард Куулар дыңнаткан.
Чурттакчы чон хөмүр складтарындан база хөмүр-даш уургайындан хөмүрнү садып ап эгелээн. Бир эвес хөмүр садарын ойталаан мындыг таварылгаларга таварышсыңарза, одалга килдизиниң 8 (39422) 5-11-56 телефонунче дыңнадырын ТР-ниң Одалга болгаш энергетика яамызы сагындырып тур.
Бо хүннерде муниципалитеттерде одаар чүүл складтарынче хөмүр сөөртүлгези уламчылавышаан. Ол ажылды ТР-ниң Одалга болгаш энергетика яамызы-биле ТР-ниң Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы кады чорудуп турар. Бо неделя дургузунда чогуур курлавырны сөөртүп чедирер ужурлуг.

Возврат к списку