Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы ийи яамы биле бир албанның удуртулгазын чаарткан

Тываның Баштыңы ийи яамы биле бир албанның удуртулгазын чаарткан 24.04.2020
Тываның Чазааның составында чаа томуйлаашкыннар болган – ийи яамы биле бир албанның удуртукчулары солушкан. 
Республикада эң чедиишкинниг, дүрген сайзырап олурар “Суугу” тудуг компаниязының чиңгине директору, профессионал тудугжу Аяс Хунай-оолду Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тудуг яамызын удуртур кылыр чалап, сайыттың албан-дужаалында томуйлаан. Шолбан Кара-оол бодунуң оралакчыларынга Аяс Хунай-оолдуң дугайында шиитпирин неделя бурунгаар-ла дыңнаткан турган. 
«Тудугнуң шынары – чаа томуйлаашкынга кол барымдаа болган. Республиканың тудуг адырын чаа деңнелче көдүрер херек. Ол дээрге хөй болгаш шынарлыг тудугларны тудары-дыр. Ынчан адырның чаа угланыышкыннарын – боттуң тудуг материалдарының бүдүрүлгезин тургузар. Күчү-күштүг холушкак бүдүрүлгелерни ажыдар херек” – деп, Тываның Баштыңы бодунуң шилилгезин тайылбырлаан. 
Аяс Хунай-оол аңаа онааган айтырыгларны шиитпирлээрде профессионал билиг-мергежили-биле дүгжүр деп, республика баштыңы айыткан. Ооң ажыл-агыйжы оруу тудуг ажылы-биле холбашкан. Баштай тудуг ажылчыны, мастери, оон удуртукчузу болуп ажылдааш, республикада тудуг ачы-дуза рыногунда организацияларындан эң-не идегелдиг тудуг компаниязы кылдыр ажылын көдүрүп үндүрген. Ооң удуртканы "Суугу" компания тудуг инфраструктуразының объектилерин, эвээш каъттыг бажыңнар тударынга мергежээн. Сайыт албан-дужаалга томуйлаткан соонда, ол бодунуң тудуг организациязының составындан үнген.
 Орук-транспорт комплекизиниң сайыды албан-дужаалды бүзүреп хүлээткени чаа удуртукчу Кежик Дандаа - 29 харлыг. Ооң мурнунда аңаа Олег Бады ажылдап турган, амгы үеде ол Тываның Баштыңының оралакчызында. Кежик Дандаа - транспорт адырында чаа келген-даа болза, Москваның прибор тудуу болгаш информатика университедин 2014 чылда дооскаш, күрүне ажылында ажылдап чоруур албан-хаакчы. 
Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвүнүң специализинден күш-ажылчы оруун эгелээш, үш чыл эрткенде, күрүнениң чуртталга инспекциязы болгаш тудуг хайгааралының удуртукчузунче депшээн. Ол албан-дужаалга негелделиг болгаш шынчы, бодунуң туружун камгалап билир специалист кылдыр бодун көргүскен. Транспорт болгаш орук ажыл-агыйы бөгүнде дүрген хөгжүп турар болгаш, аңаа чаа сайыттың техниктиг билиглери, туруш-соруу дыка херек. 
Транспорт яамызынче Кежик Дандаа чоруптарга, ооң хосталы берген күрүнениң чуртталга инспекциязы болгаш тудуг хайгааралының удуртукчузу албан-дужаалында тудуг материалдары болгаш конструкциялар бүдүрер талазы-биле инженер-технолог Буянмаа Урсатты томуйлаан. Тываның Баштыңының командазынга ажылдаар мурнунда ол "Адарон", "Бенконс", "ИнвестМен-Сибирь" тудуг компанияларының инжери бооп ажылдаан. 
Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыды турган Евгений Овсянниковту Тыва Республиканың националдар херектериниң талазы-биле агентилелдиң удуртукчузунга томуйлаарын көрүп турар.

Возврат к списку