Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2019 чылда XXIX бүгү-делегей кышкы универсиадазының байырлыг ажыдыышкыны Красноярскыда болуп эрткен

2019 чылда XXIX бүгү-делегей кышкы универсиадазының байырлыг ажыдыышкыны Красноярскыда болуп эрткен 04.03.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Енисей Сибири Универсиада кылдыр өскен! Россияның булуңнарындан болгаш бүгү делегейден муң-муң киржикчилер биле аалчыларын хүндүлээчел Красноярск сибирьжи чазык-чаагайы болгаш ажык сеткили-биле уткуп алган. 
Россияда бир дугаар эртип турар Кышкы Универсиада-2019 хөй-хөй чоннарны болгаш кижилерни каттыштырган, күчү-күштүң, арыг сеткилдиң болгаш эптежилгениң ыдык демдээ апарган бистиң Енисейивистиң эриинде эртип турар. Бо элээн каш хонуктарда, Енисей Сибири - бүгү делегейниң спортчу аныяктарын сорунзалаан төп апаар. А бистиң Президентивис Универсиада ажыдыышкынында хайымныг болуушкуннар үезинде, бистиң-биле кады. Спорттуң, найыралдың болгаш тайбыңның байырлалы-биле, эштер!» 
Субботада, Красноярск хоорайда «Платинум Арена Красноярск» спортчу-культура комплекизинге 2019 чылда XXIX бүгү-делегей кышкы универсиадазын байырлыы-биле ажыткан.
 «Бөгүн Красноярскыда, Сибирьниң күчүлүг хеми Енисейниң эриктеринде, студент спорттуң, чалыы назынның болгаш найыралдың, тура-соруктуң болгаш шынчы демиселдиң бүгү-делегей байырлалы келген. Делегейниң он-он чурттарының муң-муң спортчулары бодунуң мергежилин, күжүн, дүргенин, шыдамыын, ол ышкаш тиилелгеже чүткүлүн, быжыг аажы-чаңын болгаш удурланыкчызынга хүндүткелин көргүзер» – деп, Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путин студент спортчу оюннарның киржикчилеринге болгаш аалчыларынга байырны чедирген.  
Бо хүннер мында кижилерге уттундурбас сактыышкын бооп, эң-не өөрүшкүлүг, чаагай сагыш-сеткилди арттырган, делегей спортунуң төөгүзүнде чырык арыннар бооп кирер деп, күрүнениң удуртукчузу демдеглээн. Казаньга чайгы универсиада, Сочиге оюннар, футболга делегей чемпионады дээш Россияга эрткилээн улуг-улуг спортчу маргылдаалар бедик деңнелдерде эрткилээн.
«Аалчыларывысты ажык сеткиливис-биле уткуп алырывыс чаңчыл апарган. Спортчуларга, тренерлер штабтарынга, спорттуң идеалдарынга ниитизи-биле хаара туткан федерацияларга, эң-не эки чаагай ужурларны эдереринге белени дээш, четтиргеним илертеттим» – деп, Владимир Путин чугаалаан. Чурттуң баштыңы универсиаданың киржикчилеринге болгаш аалчыларынга маргылдааларның эгелээни-блие чедиишкиннерни, бүзүрелдиг, чараш болгаш уттундурбас тиилелгелерни күзээн.  
XXIX кышкы студент оюннар Красноярск крайның найысылалынга 2019 чылдың марттың 2-ден 12 хүннеринде болуп эртер. Спорттуң 12 аңгы хевиринге: биатлонга, дагдан хаак спортунга, керлингиге, хаак чарыжынга, сноубордка, лыжалыг спортчу уг-шиг тыварынга, фигурлуг чуңгуга, фристайлга, шайбалыг хөккейге, мячилиг хөккейге база шорт-трекке 76 комплект медальдарны ойнадыр. Марттың 1-де, пятницада баштайгы медальдарны ойнадыр. Март 3-де оларны байырлыы-биле тыпсып эгелээр.
Сибирь округунуң информация төвү.

Возврат к списку