Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага «Россияда ажылдар. Арга-шинектерниң үези» бүгү-российжи күш-ажыл ярмарказының ийиги чадазы болуп эртер

Тывага «Россияда ажылдар. Арга-шинектерниң үези» бүгү-российжи күш-ажыл ярмарказының ийиги чадазы болуп эртер 20.06.2023

Июнь 23-те Тываның найысылалынга база кожуун төптеринге болуп эртер «Россияда ажылдар. Арга-шинектерниң үези» бүгү-российжи күш-ажыл ярмарказының ийиги чадазында  Тывадан 30 ажыг ажыл берикчилери хостуг ажылчын олуттарны таныштырар. Кызылда Арат шөлүнге ярмарканың кол шөлчүгежи регионнуң башкарыкчы ажыл берикчилери ажыл дилекчилери-биле чугаалажып, оларга ажылга депшиириниң аргаларын сайзырадыр профугланыышкынныг хемчеглерни организастап, чаа мергежилге халас өөредилгеже бижиттирип ап болур.

«Восток» КХН, «Россети Сибирь Тываэнерго» АН, «Лунсин» КХН, «Тардан Голд» КХН,  «Тывасвязьинформ» АН,  «БТК Групп» АН дээн ышкаш регионнуң улуг бүдүрүлгелери 1500 хире хостуг олуттарны сүмелээрин хемчегниң кол организатору – Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы дыңнаткан. Республиканың уруглар эмнелгези, Кызыл хоорайның өөредилге департаментизи, Росгвардия эргелели, республиканың айыыл-халап медициназының төвү дээш, өске-даа бюджет албан черлериниң төлээлери ажыл дилеп келген хамаатыларны хүлээр.

Арат шөлүнге аңгы-аңгы угланыышкыннарлыг беш аңгы  шөл ажылдаар. Аңаа ажыл дилеп келгеннер РФ-тиң өске регионнарындан ажыл берикчилери-биле онлайн чугаалажып, хостуг олуттарже шилилдени эртип болур.

Чонну ажылга хаара тудар төптүң, МФЦ, “Ада-чурт камгалакчылары” фондунуң, Социал фондунуң база Сайгарлыкчы чорук деткиир фондунуң специалистери күзелдиг кижилерге консультацияларны бээр.
«Чырыдыышкын» өөредилге албан черлериниң шөлүнге чугула хереглелдиг мергежилдерге баа квалификация бедидериниң талазы-биле информацияны таныштырар. Тываның күрүне университеди, техникумнар база «Билиг» бүгү-российжи ниитилелдиң филиалы ол шөлчүгеште хемчеглерни организастаар.
Россияның ОБЯ ТР-де кол эргелели, 55-ки мотоадыгжы бригада, ДОСААФ-тың регионалдыг салбыры, дүрген дуза эмчилери – “Арга-шинектер” деп шөлчүгешке келген ярмарка киржикчилеринге көргүзүглүг кичээлдерни эрттирер.

«Карьера» аныяктар шөлчүгежи ажыл-агыйлыг аныяктарга мастер-класстарны, ажылдан дашкаар хостуг ужуражылгаларны эрттирер. Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилел блогерлерниң бижидип алыкчылары-биле ужуражылгаларны база социал керээ алыкчылары – ажыл-биле бот-хандырттырганнарның делгелге-ярмарказын организастаар.

Республиканың кожууннарында ажылга чонну хаара тудар төптерге шак-ла ындыг шөлчүгештер база ажылдаарын Күш-ажыл яамызы дыңнаткан.
Бүгү-российжи күш-ажылг ярмарказының регионалдыг чадалары бүгү Россияга апрельдиң 14 база 15 хүннеринде болуп эрткен. Тывага ол хемчегге 500 ажыг кижи киришкен. Хемчегниң түңнели-биле 246 хамаатыны ажылга тургускан.  

 


Возврат к списку