Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң баштайгы шагында соңгаан

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң баштайгы шагында соңгаан 09.09.2022 Бөгүн бистиң чурттуң девискээринде аңгы-аңгы деңнелдиң соңгулда кампаниялары эгелээн. Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде Россия Федерацияның 15 субъектизиниң баштыңнарын, күрүне эрге-чагыргазының 6 хоойлужудулга органнарының депутаттарын чон соңгуур.
А Тываның соңгукчулары Дээди Хуралдың (парламент) Восток база Сүт-Хөлдүң чаңгыс мандаттыг соңгулда округундан депутатка кандидат дээш үнүн бээр. Кызыл, Туран хоорайларның, Мөңгүн-Тайга кожууннуң база Сүт-Хөл кожууннуң тус черниң төлээлекчилер хуралдарынче депутаттарны база бо соңгулда хүннеринде соңгуур. Муниципалдыг кол соңгулдалардан аңгыда, Барыын-Хемчик кожууннуң Төлээлекчилер хуралынче, Кызыл кожууннуң Каа-Хем база Ээрбек сумузунуң Төлээлекчилер хуралдарынче немелде соңгулдалар болуп эртер. Ынчап кээрге республиканың чурттакчылары 88 депутатты шилип, үнүн бээрлер.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг муниципалдыг Төлээлекчилер хуралының депутаттарын болгаш Республиканың Дээди Хуралынче (парламентиже) 2 округтан депутаттарны шилиир соңгулда хүнүнүң баштайгы шагында-ла бадылаан. Ол бодунуң блогунда мынчаар бижээн:
«Чаңгыс чер-чурттугларым, арга-арыг өрттерин шыңгыы хыналдада алган мен. Хаттың күштелип турары-биле, медээлерни чаартып, күш-шыдалды, дериг-херекселди катап чаазы-биле мөөңнеп тур бис. Сырый каттыжылга болгаш чаңгыс эп-сеткил бойдустуң халавынга удур канчаар-даа аажок чугула.
Оон аңгыда бо хүннерде келир үениң оруун тодарадып алырынга эп-каттыжылга кончуг херек. Бо хүн, соңгулданың бирги хүнүнде, чаңчыл езугаар өөм ишти-биле бадылаашкынга кириштивис.
Республиканың соңгулда комиссиязының даргазы Орлан Дандар 8.00 шак турда, шупту 68 участок бергедээшкиннер чокка ажыттынганын бадыткады. Шупту участоктарда ковидке удур негелделерни сагаан.
Сентябрь 11-ге чедир Тываның 105 муң чурттакчызы республика болгаш муниципалдыг соңгулдаларга үнүн бээр. Кызылчылар Төлээлекчилер хуралының чаа составын хевирлээр. Кандидаттар чидиг айтырыгларны айытпышаан, боттарының көрүжүн илереткен. Ону шиитпирлээр оруктарны сүмелээн. Ынчангаш соңгукчуларга тиилелгени күзеп тур мен. Эрге-чагырганың шупту адырларының сырый ажылындан чурттакчы чоннуң амыдыралының шынары экижиир болгай».
ТР-ниң Соңгулда комиссиязының даргазы Орлан Дандар Чаңгыс аай бадылаашкын хүннеринде республиканың соңгукчуларының 52 хуузу, азы 105 муң кижи бадылаарын дыңнаткан. Чедери берге болгаш ыраккы черлерде бүрүткеткен 17 соңгулда участогунга 2305 соңгукчу хуусаа бертинде соңгуур.

Возврат к списку