Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва: «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» бүгү делегейниң аныяктар шуулганы чагыгларны хүлээп эгелээн

Тыва: «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» бүгү делегейниң аныяктар шуулганы чагыгларны хүлээп эгелээн 13.07.2015
   Тываның Чазаа аныяктар шуулганының глобализация үезинде территорияларның шапкын хөгжүлдезинге тураскааткан темаларлыг дискуссиялар, «төгерик столдар» болгаш мастер-класстар дээш, өске-даа хемчеглерниң планын бадылаан. Шуулган күрүне эргелеп-башкарылга, бизнес, чоннар аразында кады ажылдажылга, культуралар аразында коммуникация адырында чидиг айтырыгларны шиитпирлээр ажыл-чорудулгага талантылыг башкарыкчыларны, аныяк эртемденнерни, сайгарлыкчыларны, аныяктар командаларын хаара тудар. 
     Россия экономиктиг болгаш социал-культурлуг күчүлүг чурт кылдыр көргүзери-биле, шуулган Азияның географтыг төвүнге кедилиг төлевилелдерни ажылдап кылгаш, боттандырарының инновациялыг аныяктар шөлдерин, ниитилежилгелерни тургузуп, аныяк лидерлерни илередип, социал-экономиктиг идепкейжи чорукка идигни берип, башкарыкчыларның профессионал хууда өзүлдезин деткип, аныяктарның төлевилелдерин ажылдап кылыр. 
      Европа, Азия, Оожум океан база Россияның бүгү регионнарындан 18-тен 35 хар аразында назылыг 300 ажыг кижи – сайгарлыкчылар, башкарыкчылар, эртемденнер, журналистер, аспирантылар, студентилер шуулганга киржир. Конкурсче киирген төлевилелдерни эге дээрезинде өөредилге шөлчүгештеринге көөр, оон эксперт комиссиязы бодунуң шилилгезин чорудар. Комиссия кежигүннериниң бөдүүн бадылаашкынының түңнелдери-биле тиилекчилерни илередир. 
      Шуулганның хемчеглерин эрттиреринге волонтерлар организациялары киржир. 2015 чылдың август 1-ге чедир конкурстуң шилилгезин эрттиргеш, эки турачыларга өөредилгени чорудар. Тываның Аныяктар херектери болгаш спорт яамызының дыңнатканы-биле, бо хүнге чедир волонтер болуксаан 20 кижиден билдириишкин кирген. 
   Тывада бүгү делегейниң аныяктар шуулганынга киржир чугула документилерниң даңзызын, негелделерин база оргкомитет-биле харылзажырын шуулганның www.tuvaforum.ru албан езузунуң сайтызында айыткан. Сайтыдан шуулганның темалары, кол ажыл-угланыышкыннары болгаш сорулгалары-биле таныжып болур. Тодаргай болгаш чиге планнарны хемчегниң эгелээринге чедир 10 хонук артканда сайтыга салыр. Делегей чергелиг төлевилелди 2015 чылдың сентябрь 18-20 хүннеринде эрттирерин сагындыраал.
    Тываның Чазааның айтыышкыны-биле «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» I бүгү-делегейниң аныяктар шуулганының дирекциязының составын, улуг төлевилелди белеткээр болгаш эрттирер 10 бөлүктү бадылаан. Ажылчын бөлүктерже кирген республиканың яамылар болгаш ведомстволар, бүдүрүлгелер болгаш организациялар удуртукчулары шуулганны организастаарының аңгы-аңгы угланыышкыннарын федералдыг структуралар болгаш өске-даа регионнар-биле дугуржуп, таарыштырып, инженер-техниктиг хандырылганы харыылап, айыыл чок чорукту болгаш чурумну хандырып, культура программазын, кол дискуссиялыг өөредилге шөлчүгештериниң программаларын ажылдап кылыр.

Возврат к списку