Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Өөредилге» национал төлевилел-биле туткан ийи улуг школа ажыттынган

Тывада «Өөредилге» национал төлевилел-биле туткан ийи улуг школа ажыттынган 15.03.2024

Республика чонунуң чартык кезии чурттаан найысылал Кызыл хоорайда ийи чаа школа ажыттынган. Ооң бирээзи Тываның найысылалы Кызыл хоорайның Бай-Хаакская кудумчуда болза, өскези - Кызыл кожууннуң Сукпак суурда. Ийи школаны ажыглалда кииргени, республиканың өөреникчилеринге немей 1650 чаа олутту тургускан. Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг бөгүн школаларга чорааш, коллективтерге база өөреникчилерге байырын чедирген.

Бирээзин-ле 825 олутка санаан чаа өөредилге объектизин Кызылда үш школалар ышкаш туткан. Тудугжулар объектилерни туткаш, бүрүнү-биле чүмнээн – кабинеттерге, физика, химия база биология лабораторияларынга эт-септи салып, спорт залдарын база улуг залдарны, чем кылыр черлерни четчелээш, школа чанының девискээрин чаагайжыткаш, хүлээткен.

Сукпакта чаа школа «Тыва Республиканың улустуң башкызы Морозов Петр Александрович аттыг аграрлыг лицей» деп аттыг. Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, РФ-тиң өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы, дээди категорияның биология башкызы Резеда Тас-ооловна Тулуш – чаа өөредилге чериниң директору. 825 өөреникчи Аграрлыг лицейде ажыттынган 33 класс-комплектиге өөренир: оларның 12-зи – эге школаныы, 21-и кол болгаш улуг звено болза, бир классты-ла 25 өөреникчиге санаан. Бир класска өөеникчилер санын 30 чедерин көрүп, ниитизи-биле 990 кижини хаара тудар. Школаның 66 кабинеттери 44 классты ажыдып, 1320 өөреникчини хүлээп алыр. Кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг уругларга инклюзивтиг өөредилгени чорудар арганы база көрген.

Сукпакта чаа ажыттынган өөредилге черинге ол суурда республиканың агролицейиниң бөгүнгү 284 өөреникчизи база 2 муң хире өөренир назылыг солагай талакы дачалардан уруглар өөренир. Школа чаңгыс ээлчегге өөренир, немелде өөредилге программалары шупту ажылдаар.
Төлевилел езугаар школаны 2024 чылдың декабрьда ажыдар турган, ындыг болзажок регионалдыг чазактың деткиишкини-биле ажылды бир чыл ажыг үеже бурунгаарлатканын демдеглезе чогуур.

Республика найысылалы Кызылдың Бай-Хаакская кудумчузунда бир бир чаа школа ажыттынган. Школада өөредилге өрээлдери база лабораторияларындан аңгыда, психолог, стоматолог, процедура база аңгылаар кабинеттерлиг эмнээшкин блогу бар. Өөреникчилерниң идепкейлиг дыштанылга зоназы, ГТО дужаар шөл, маңнаар орукчугаш, футбол, волейбол, баскетбол шөлдери бар. Немелде өөредилгеге дээш биче театрны тускайлаан. Школаның бодун эң сөөлгү үениң техникалары-биле чепсеглээн. Кабинеттерде интерактивтиг самбыраларны аскан, тускай угланыышкынныг эртемнерни өөредиринге херек бүгү-ле чүүлдер-биле хандырган.

Школа беш угланыышкынныг: гуманитарлыг – педагогика азы журналистика класстары, физика-математика – IT-класстар, бойдус-эртем – медицина клазы, бизнес эге билиглери - социал-экономиктиг класс, универсал класс - автомобиль, тудуг, чем кылыр технологияларның эге билиглериниң талазы-биле.

Шапкын сайзырап хөгжээн «Иркутский» микрорайоннуң Бай-Хаакская кудумчузунда 19 дугаар школаның ажыттынганы ол-ла микрорайон ажы-төлү өөренип турар хоорайның 3, 5, 9, 17 дугаар школаларының, ол ышкаш «Аныяк» өөредилге төвүнүң “чүъгүн” эвээжедир.

Найысылалдың 19 дугаар школазы «ПрофЛидер» деп атты алган болгаш, профугланыышкыннар-биле ажылдаар. РФ-тиң өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы, дээди категорияның башкызы, 28 чыл информатика башкылаан стажтыг Наталья Сергеевна Новикованы школаның директорунда томуйлаан.

Республиканың амгы төөгүзүнде бир-ле дугаар эрткен чылын Тывага 11 школаны тудуп эгелээн. Оларның 10-ун Россияның президентизи Владимир Путинниң инициативазы-биле эгелээн Россияның Чырыдыышкын яамызының «Өөредилге» национал төлевилел-биле, а бирээзин – "Көдээ черлерниң комплекстиг хөгжүлдези" күрүне программазының хемчеглер күүселдези-биле тудуп турар.

Чаа школаларның шуптузу ажыттына бээр болза, республика школаларынга 7000 олут немежир, оон аңгыда республиканың башкыларынга 1,5 муң чаа ажылчын олуттар тургустунар.


Возврат к списку