Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республикада туризмни хөгжүдер комплекстиг программаны 2018 чылда боттандырганының түңнелдери болгаш 2019 чылда планнары

Тыва Республикада туризмни хөгжүдер комплекстиг программаны 2018 чылда боттандырганының түңнелдери болгаш 2019 чылда планнары 19.02.2019
2030 чылга чедир Тыва Республикада туризмни хөгжүдер стратегияга даянгаш, турисчи ажыл-чорудулганы чорудуп, боттандырарда, Тывада туризмни сайзырадыр эрге-хоойлулуг, организастыг, экономиктиг хүрээлелди, байдалдарны тургузарынче угланган. 
Туризм экономиканың 57 адырын хаара тудуп, муниципалитеттер хөгжүлдезинде улуг ужур-дузаны чедирип турар. 2018 чылда Тываның күүсекчи эрге-чагыргазының 16 органнары-биле муниципалитеттер кады туризмниң 21 хевиринге ажылды чоруткан. Планнаттынган 258 хемчегниң 209-ун, азы 81 хуузун күүсеткен.  
2018 чылдың түңнелдери-биле көөрге, Тыва Республикаже 95,7 муң кижи туристеп келгеш, 136 млн. рубльди арттырган. Үндүрүглер болгаш төлевирлер кылдыр бюджетче 41,1 млн. рубльди киирген. Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң чаңгыс аай реестринде туризм адырының 51 субъектизи бүрүткеткен, оларның 1-зи – туроператор, 12-зи - турисчи фирмалар. 
Бөгүнде 87 черлер: 32 аалчылар бажыңнары база хостелдер, 29 турисчи болгаш дыштанылга баазалары, 2 санаторий-курорт организациязы, 26 пансионат кижилерни хүлээп турар. Шупту 1086 номерде 3091 орун бар. 
Күүсекчи эрге-чагырга органнарының, муниципалитеттерниң харыысалгазын адырлар аайы-биле аңгылап, туризмниң хевирлерин чурумчуткан соонда, эки түңнелдер көстүп, ажылдың тускайлаңынга эки билиишкин чер-черлерде тургустунуп келген. Ол ажылдарны 2019 чылда уламчылаар.  
2019 чылда сорулгаларны Ростуризмниң ажыл планын езугаар бөлүктеп, стратегтиг 6 угланыышкынга чарган: 
1) турисчи продуктунуң өскерлиишкини (чаа хевирлерни шиңгээдири, ассортиментини калбартыры, саарылга рыногун эде угландырыры); 
2) туризм инфраструктуразын хөгжүдери; 
3) турисчи продуктунуң чедингирин бедидери; 
 4) рыноктуң ажык-чарлыын бедидери; 
 5) турисчи продуктунуң шынарын бедидери;
 6) информация бээрин калбартыры. 
Бөгүнде, күүсекчи эрге-чагырганың 16 органы туризмниң 15 адырының талазы-биле хемчеглер планнарының төлевилелдерин ажылдап кылган. Муниципалдыг тургузуглар чаа майык-биле планнарны тургускан. 2
019 чылда туризмни хөгжүдер планнарны база 2018 чылда ажыл-чорудулганың түңнелдерин Тыва Республиканың Экономика яамызының www.mert.tuva.ru сайтызындан, база бо телефоннардан билип ап болур: (39422)3-44-33, 2-31-07. 
Тыва Республикада туризмни хөгжүдер комплекстиг программаны 2018 чылда боттандырганының түңнелдери болгаш 2019 чылда планнар дугайында медээ http://mert.tuva.ru/directions/tourism/new/4.html

Возврат к списку