Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы кризиске удур штабтың хуралын эрттирген

Тываның Баштыңы кризиске удур штабтың хуралын эрттирген 17.03.2022 Марттың 15-те, республика чазаанда Кризиске удур штаб ийиги хуралын чыгган. Ону Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг удуртуп эрттирген. Комиссия деп адаар кризиске удур штаб бирги хуралдың даалгалары кайы хире күүсеттингенин түңнеп, санкциялар үезинде регионнуң экономиказының турум чоруун бедидер айтырыгларны чугаалашкан.
Эрткен неделяда ажылдап кылган бирги ээлчегниң хөделиишкиннер планын штаб бадылаан. Ында бирги хереглелдиң барааннар, аъш-чем болгаш эм-таң өртээн доктаамал хынаарын, ону өстүрген таварылгаларда дарый хөделир аргаларны киирген.
Ол ышкаш, аъш-чемниң айыыл чок чоруун хандырар, социал албан черлеринге аъш-чемниң четчир курлавырын тургузар, бараан сөөртүлгезиниң керээлерин үезинде чарып база ону күүседир хемчеглерни база чугаалажып көрген. Тываның Баштыңы база штаб кежигүннери чуртталга-коммунал ажыл-агыйы, агроүлетпүр комплекизи, тудуг комплекизи, үлетпүр, транспорт, туризм дээн ышкаш адырларда байдал дугайында специалистерниң илеткелдерин дыңнаан.
Хуралда, санкциялар ужун өскертилгелер кирген программалар болгаш төлевилелдерже эдилгелерни белеткеп, киирерин, көдүрүлген айтырыгларны чайладырынче угланган шиитпирлерни хүлээп алган.

Возврат к списку