Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы шөлдерге кургаг оът-сиген өрттеткен дээш харыысалга барын сагындырган

Тываның Баштыңы шөлдерге кургаг оът-сиген өрттеткен дээш харыысалга барын сагындырган 16.04.2019
Тывада өрт айыылының үези эгелээнден бээр 3 арга-арыг өрттери болган. Өрт өскээн дораан-на оларны өжүргенин арга-арыг камгалалы дыңнаткан. Тываның Чазааның шиитпири-биле, апрельдиң 10-дан 30-ге чедир арга-арыгже кирерин хораан болгаш, арга-арыг өрттериниң саны эвээжээнин республика баштыңы демдеглээн. 
Корум-чурум хайгараар болгаш арга-арыг камгалаар ведомстволар хемчеглерни ап турзажок, хову-шөлдер өрттери байдалды нарыыдаткан. «Республиканың барыын кезээнде 27 өрт болган. Оларның хөй кезии кижилерниң буруузу-биле хып үнген. Хову-шөлдерде кургаг оът-сиген өрттедирин хоойлу-биле хораан-даа болза, кижилер ону өрттетпишаан. Ону ынчаар өрттедирге, ооң ажыы-даа чок. Харын-даа черниң кырыкы каъдынга эгиттинмес хораны чедирер. Кижилер харыысалганы бүрүнү-биле медереп билип алыр кылдыр, өрт үндүргени дээш шыңгыы кеземчеге онаажып болурун эки тайылбырлаар херек. От-биле ойнаан ажыы чок” – деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
Тываның Бойдус яамызының медээзи-биле алырга, Барыын-Хемчик кожууннуң девискээринде – 6, Чөөн-Хемчик биле Таңды кожууннарда 4-4 хову өрттери бүрүткеттинген. Арткан черлерде 1-2 өрттер хып турар. Арга-арыг-даа, хову-даа өрттеринге буруулуг кижилерни өрт өөскээн черге тудуп ап болурун өрт камгалалының специалистери демдеглээн. Ынчалза-даа өртке оларның киржилгезин шынзыдар апаар. Чижээ, бо сезонда, өртке удур айыыл чок чорук чурумун хажыткан таварылгаларга хамаарыштыр чүгле 7 административтиг протоколду долдурган. 
РФ-тиң административтиг чурум үрээшкиннериниң дугайында хоойлуже өскерилгелер киирер дугайында” №46-ФХ хоойлу езугаар, кургаг сиген, саваңны кайы хамаанчок өрттеткенинден өрт үнгени дээш, административтиг харыысалга шыңгыыраанын сагындыраал. Торгаалдың түңү: хамаатыларга – 20 муңдан 50 муң, албан-дужаалдыг кижилерге – 50 муңдан 100 муң, юридиктиг черлерге – 400 муңдан 700 муң рубль апарган.
От-биле оваарымча чок болганындан, арга-арыгда болгаш өске-даа черлерде арга-арыг ыяжын узуткап, кемдеткени дээш РФ-тиң Кеземче хоойлузунуң 261 чүүлү-биле, хамаатыларны 100 муңдан 250 муң рубльга торгаар ийикпе, азы 480 шак дургузунда албан ажылдадыр, азы ийи чылда эдип-чазаар ажылдарга азы хосталгазын казып шиидер. Бир эвес арга-арыгны өжегерээн өрттеткен болза, 250 муңдан 400 муң рубльга торгаар, азы 300 муң рубль торгаал-биле кады сес чыл чедир хосталгазын казып шиидер.

Возврат к списку