Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бурятия биле Пермь крайның школаларында онза болуушкун соонда Тывада социал албан черлеринде таңныыл-хайгаараашкынны шыңгыыраткан

Бурятия биле Пермь крайның школаларында онза болуушкун соонда Тывада социал албан черлеринде таңныыл-хайгаараашкынны шыңгыыраткан 23.01.2018
 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол чазак кежигеннери база муниципалдыг тургузуглар удуртукчулары-биле понедельникте эрттирген аппарат хуралында Росияның школаларында онза болуушкуннарже кичээнгейни углаан.  
Пермь крайның база Улан-Удэниң школаларында онза болуушкуннар соонда, ылаңгыя ниити өөредилге албан черлеринде уругларның айыыл чок чоруунче кичээнгейни күштелдиргенин демдеглээн. Амгы үеде элээдилерниң кем-херек кылган чылдагааннарын тодарадып турар, ындыг болзажок Пермьге болган таварылгада социал четкилерниң улуг салдарлыы тодараттынган. Бо ийи таварылгада, халдаашкын болур мурнунда, школалар камгалал чок болган. 
Январьның 19-та Ольга Юрьевна Голодец видеоконференция харылзаазы-биле федералдыг ниити хуралды эрттирип, тодаргай сорулгаларны салган: 
 – социал объектилерниң камгалалын күштелдирер;  
– школаларда контроль-эрттирилге чурумун шыңгыырадыр; 
– социал албан черлеринде айыыл чок чорук талазы-биле хыналданы пландан дашкаар чорудуп, кижилерни чайладып көжүреринге пландан дашкаар тренировкаларны организастаар. 
Январьның 19-та, ол-ла хүнде, Тыва Республиканың Баштыңы чогуур Айтыышкынга атты салган.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол интернеттиң тыва бөлүүнге мониторингини кылып, элээдилерниң агрессиязын илереткен дүвүрээзинниг зоналарны илередирин айыткан. Ооң-биле чергелештир социал педагогтар турум эвес психикалыг уругларны тодарадыр ажылды күштелдирер ужурлуг. Профилактика ажылдарын калбартыр. Кожуун чагыргаларының даргалары социал албан черлериниң айыыл чок чоруунуң айтырыгларын контрольга ап, хыналдалар болгаш тренировкаларны боттары эрттирерин дааскан.

Возврат к списку