Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чедери берге болгаш биче суурларының чурттакчылары "Кадык камгалалы» национал төлевилел боттанылгазы-биле амгы үениң эмчи ачы-дузаларын алыр аргалыг апаар

Тываның чедери берге болгаш биче суурларының чурттакчылары "Кадык камгалалы» национал төлевилел боттанылгазы-биле амгы үениң эмчи ачы-дузаларын алыр аргалыг апаар 05.10.2023

“Кадык камгалалы” национал төлевилел деткимчези-биле, Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Аксы суурунда фельдшер-акушер пунктузунуң тудуу шалыпкын чоруп турар. РФ-тиң президентизи Владимир Путинниң инициативазын бо чылын боттандырган ээлчеглиг объект – чаа ФАП ол болур.

Фельдшер-акушер пунктузун чаңгыс аай стандартка чагыртып, тудуп турар. Чаа тудугнуң шөлү - 130 дөрбелчин метр. Изиг, соок суглуг, чылыдыр шалаларлыг, өрээлдерде кварцтыг лампаларлыг, чылыг, чырык арыгланыр өрээлдиг, чеди өрээлдиг эмнелге черин негелделеринге дүүштүр чырыкка кожар, аарыг кижилерге манаашкын залын тускайлаар.

Объектиде сес кижиден тургустунган бригада ажылдап турар. Тудугнуң таваан куткан, херимнээн, кудукту өрүмнеп каскан, херим-кажаазын туткан. Брусчатка чадары дооступ турар.

Бүрен-Аксының ФАП фельдшери Чойгана Натпит ооң мурнунда чуртталга бажыңынга турган пунктузунга деңнээрге, чаа оран-савага кымдан артык өөрүп турар. Кыжын соогундан аарыг кижилер хүлээп алыры таарымча чок турганын, ам чаа оран-сававзынга чоннуң кадыы дээш кызып ажылдаарын чугаалаан.

Ыраккы суурда 536 кижи бар, ооң 208-и – уруглар. Чонга эң херек тудугну 2023 чылдың декабрьда доозары планнаттынган.

Бии-Хем кожууннуң Хүт суурунуң чурттакчылары база эки эмчи дузазын четтикпейн манап турарлар. 2024 чылда аңаа ФАП-ты тудуун доозар. 400 хире кижи, ооң иштинде 120 хире назы четпээннер аңаа барып ачы-дузаны алыр. Ол ФАП кожа чыдар Севи суурнуң чонун база хүлээр.

- Белеткел чадазы берге болду. Орук чок болгаш, тудуг материалдары сөөртүп алырынга бергедештивис. Ындыг-даа болза, чоннуң дилээн деткип, «Кадык камгалалы» национал төлевилел-биле тудар объектилер даңзызынче ФАП-ты киирер кылдыр Кадык камлалал яамызынче чагыгны бердивис. Изиг, соок суг чок, печка одаар, бичии, эргижирээн амбулаторияда эмчи дузазы көргүзер кандыг-даа таарымчалыг байдал чок - деп, Бии-Хемниң ТКЭ кол эмчизи Адыгжы Куулар чугаалаан.


Возврат к списку