Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Москвадан гуманитарлыг бирги дузаны алган

Тыва  Москвадан гуманитарлыг бирги дузаны алган 10.07.2020
Коронавирус халдавырындан аараан кижилерни эмнээринге ажыглаар дериг-херекселдерлиг гуманитарлыг дуза Москвадан бо хонуктарда Тывада чедип келген. 
Абаканга чедир авиация-биле, а Кызылче автопоезд-биле 14 фурага эккелген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол массалыг информация чепсектеринге интервью берип тура, ам-даа 35 чүък машиналары негеттинер база бир партия удавас келирин дыңнаткан.
 Шолбан Кара-оол Москваның мэри Сергей Собянинге киирген дилээ-биле, республика чазаа биле чурттуң найысылалының мэриязының аразында 2014 чылда чарганы кады ажылдажылга дугайында дугуржулгазы езугаар улуг дузаламчы келген. Деткимче дузаның ниити түңү 780 млн. рубль хире. Тывага дамчыткан дузаламчыда көдээ черлерниң чурттакчыларынга бедик технологиялыг эмчи дуза чедирилгезин чедингир болдурарынга амгы үеде чугула херек көжүп чоруур компьютерлиг томография дээн ышкаш, эң-не ажыктыг аппараттар болгаш дериг-херекселдер бар.  
100 кислород концентраторларының үезинде келгени чогумчалыг деп специалистер санап турар. Ол дериг-херексел агаардан кислородту ылгаар болгаш, тыныш органнары баксыраан коронавирус аарыг кижилерге дузалыг. Бир аппарат-ла алды аарыг кижини кислород-биле хандырар.  
Шолбан Кара-оол үезинде келген улуг дуза дээш Москваның мэринге четтиргенин илереткен. “Кижилерни камгалап алыры-биле ону дораан ажылдадыр” – деп, республика Баштыңы ТР-ниң Кадык камгалал яамызының удуртулгазынга дериг-херекселди дээштиг ажыглаарын дааскан. 
 Тываның Баштыңы бодунуң блогунда мынчаар бижээн:  
«Москва хоорайның мэринге бистиң республикага көргүскен ачы-дузазы дээш четтирдивис! Москвадан келген эксперттерниң үнелели-биле алырга, республика коронавирус-биле байдалды: эмнээшкинни, эмнелгелерде чыдар оруннарны база амгы үениң дериг-херекселдери-биле четчелээрин контрольда алган. Ындыг болзажок Сергей Семенович Собянин алды чыл бурунгаар чарганы Москва биле Тыва Республиканың аразында кады ажылдажылга дугайында Дугуржулгага даянгаш, коронавирус халдавырын эмнээринге ажыглаар амгы үениң дериг-херекселдерин бисче чоруткан. Келген чүъктүң хемчээли улуг, ооң ниити өртек-үнези 700 млн. рубль болган! Амгы үениң, эң аар өртектиг дериг-херекселдери ында бар. Компьютерлиг томограф чүгле бертик-межелди илередиринге эвес, а өске-даа аарыгларны тодарадырга ажыктыг дээрзин арга-дуржулгадан көрдүвүс. Оон аңгыда 100 комплект кислород концентраторлары база келген. Тыныш органнары аараан кижилерни камгалаарынга эң херектиг херексел. Ол ышкаш аарыг кижилерге амгы үениң эмчи оруннары, хууда камгалал херекселдери хөйү-биле келген. Бөгүн он дөрт санныг улуг чүък машиналары чедип келгени бо. Удавас 35 фуралар кээр. Халдавырны базар дээн демиселде үезинде келген дуза деп санаар мен. Ам дериг-херекселдерни эптеп салгаш, дарый ажылдадып эгелээр бис. Сергей Семенович, база катап четтирдивис! Четтирдивис, Москва! Мээң чаңгыс чер-чурттугларым меңээ катчыр деп бодаар мен. Москваның мэринге Тыва Республика Орденин тыпсыр бис!»

Возврат к списку