Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чурттакчылары аңнаар чөпшээрелди электроннуг хевир-биле кылдырып ап болур

Тываның чурттакчылары аңнаар чөпшээрелди электроннуг хевир-биле кылдырып ап болур 28.02.2023

Эрткен чылдан эгелеп Тывада аңчы билеттерни база аңнаарынга чөпшээрел алырын электроннуг хевир-биле кылдырар практиканы ажыглап эгелээн. Республиканың дириг амытаннар делегейиниң объектилерин камгалаар күрүне комитеди база регионнуң Чурагай хөгжүлдезиниң яамызының кады ажылдажылгазы-биле ол чедип алдынган.
Тываның чурттакчылары Россия Федерациязының күрүне ачы-дузаларының порталындан «Россия Федерациязының кызыл дептеринде сүт-ижерлер база куштар, ол ышкаш федералдыг ужур-уткалыг онза камгалалдыг бойдус девискээрлеринде бар аңныыр курлавырындан аңгыда, аңнар курлавырын аңнаарынга чөпшээрелди бээри» база «Чаңгыс федералдыг хевирлиг аңныыр биледин тыпсыры болгаш чок кылыры» дээн ышкаш ачы-дузаларны электронгу хевир-биле ап болур. Ынчалдыр кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг кижилерге база күрүне ачы-дузаларын алыры ажык, чедингир апарган.
Чүгле 2022 чылда безин Тываның 125 чурттакчызы үстүнде айыттынган күрүне ачы-дузаларынче электроннуг арганы ажыглап бижээн, а специалистер ону үе шаанда өөренип көргеш, долу харыыларны берген. Күрүне ачы-дузазының порталы таварыштыр бо чылдың эгезинде 63 дилег бижик кирген, ооң 53-ү – аңчы билет кылдырарынга база 10-у – аңнаар чөпшээрел бээринге хамааржыр.
Эрткен чылын республиканың аңныыр хайгааралының күрүне комитеди 531 аңчы билеттерни тывыскан, аңнар курлавырын аңнаарынга 7676 чөпшээрелди берген. Ында өлүк аңынга - 2096, куш аңнаарынга – 950, дуюглуг черлик амытанга - 4370, адыгга - 260 чөпшээрелди берген. 2023 чылда аңнаар 99 чөпшээрел алдынган.


Возврат к списку