Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шагаан-Арыгда чылыг хандырылгазын бо кежээ катап бээр

Шагаан-Арыгда чылыг хандырылгазын бо кежээ катап бээр 06.03.2024

Тывада регионалдыг хемчээлдиг онза байдал чарлаттынган. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Шагаан-Арыг ЧЭТ-инге болган болуушкун-биле ажылдаар оперативтиг штаб хуралының соонда, ооң дугайында дыңнаткан. Республиканың Баштыңы яамылар удуртукчулары-биле кады бөгүн Улуг-Хем кожуунда ажылдап турар.

«Чаа өрттү болдурбазы-биле, бо шакта конструкцияларны чазар, чаштырар ажылдар чоруп турар. Ооң соонда аварийлиг-катап тургузуушкун бригадазы ажылче кирер. Котельнаядан чоруткан четкини хынап, котел агрегаттарының диагностиказын кылыр. Кажан системада базыышкын көдүрлүп кээрге, ону ажылдадыр. Бир эвес херек апарза, курлавырда артык дөстерни ажылдадып эгелээр бис» - деп, болуушкун болган черден сөөлгү медээни регионнуң удуртукчузу дыңнаткан.

ОБ түңнелинде 25 кижи эмнелге черлеринден дуза дилеп келгенин регионнуң кадык камгалал яамызы дыңнаткан. Республиканың 1 дугаар эмнелгезинге шыырак эмчи дузазын көргүзери-биле когараан 15 кижини санавиациялап Кызылда эккелген. Өртеңнерлиг база угарлыг ыштан хораннанган 6 кижи реанимация база интенсивтиг терапия салбырларында чыдар. Аарыг кижилерге шупту эмчи дузазын бүрүнү-биле көргүзүп турар. Арткан кижилерни эмчи хайгааралында алган.

Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң бо дугаарындан - 8 (39422) 6-01-06 когараан кижилерниң байдалын айтырып болур.

ТР-ниң Кадык камгалал яамызы когарааннарның даңзызын дыңнаткан:

1. Манзырыкчы В., 1959 ч.
2. Болат Е., 1978 ч.
3. Орустаан А., 1988 ч.
4. Хадын-оол Ш., 1975 ч.
5. Сарыг-оол М., 1995 ч.
6. Барзык О., 1991 ч.
7. Чалзап М., 1983 ч.
8. Киртикей А., 1983 ч.
9. Натпит Р., 1975 ч.
10. Доржу В., 1971ч.
11. Быштак-оол У., 1982 ч.
12. Намзын В., 1965 ч.
13. Хомушку Ч., 1983 ч.
14. Намзын А., 1993 ч.
15. Салчак Э., 1987 ч.
16. Сандакова А., 1972 ч.
17. Очур М., 1963 ч.
18. Хууракай Н., 1985 ч.
19. Сат Ч., 1980 ч.
20. Седип Т., 1970 ч.
21. Нуртуй-оол Н., 1965 ч.
22. Дамбый Б., 1986 ч.
23. Санчай-оол У.К., 1972 ч.

Бо эртен Шагаан-Арыгның чылыг-энергетика төвүнге онза болуушкун болганын сагындыраал. 08.49 шакта дежурныйның пультузунче дыңнадыышкын кирген. Ол-ла дораан регионнуң Одалга болгаш энергетика яамызынче дыңнаткан, 9-00 шакта сайыт Эдуард Куулар Улуг-Хем кожуунче үнүпкен.

Баш бурунгаар дыңнадыгдан алырга, ЧЭТ-тиң котельнаязындан аңгы черге, одар чүүл бээр талазынга ОБ болган. Дөрт котелдуң чаңгызы-даа когараваан, чүгле одаар чүүл бээр системаны септээр. Хоорайже чылыг бээрин түр када доктааткан. Шагаан-Арыгның төпчүткен чылыг хандырылгазында хөй аалдыг 62 база хууда 216 бажыңнар коштунган. Ында 4 муң хире кижи чурттап турар. Улуг-Хем кожууннуң төвү 12 204 чурттакчылыг.

Тываның одалга болгаш энергетика сайыды Эдуард Кууларның оперативтиг штабка дыңнатканындан алырга, Шагаан-Арыг хоорайже чылыгны баштай ийи котелдан эгелээш, чылыг хандырылгазынче чоорту киирер. Амгы үеде системада суг эргилиишкинин катап тургузар ажылдарны кылып турар. Шагаан-арыгжыларның бажыңнары бо кежээ чылып кээр ужурлуг.

Хоорайда коммунал болгаш оперативтиг албан ажылдакчыларындан аңгыда, республиканың кол яамыларының төлээлери ажылдап турар. Социал адырның шупту организациялары доктаамал мониторингиде.


Возврат к списку