Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Февраль 21-25 хүннеринде Моолче эрттирилге пунктулары дыштаныр

Февраль 21-25 хүннеринде Моолче эрттирилге пунктулары дыштаныр 26.01.2023

2023 чылдың февраль 21-25 хүннеринде, Моол-биле күрүне кызыгаарында эрттирилге пунктуларының ажылында кызыгаарлаашкыннарны кииргенин Тыва Республиканың Даштыкы экономиктиг харылзаалар агентилели дыңнаткан.
Февральдың 21 биле 22-де «Хандагайты» (Боршоо), «Цагаан-Толгой» база «Шара-Суур» эрттирилге пунктуларынга санитарлыг хүннер болур. Ай санаашкыны-биле Моолга Чаа чылды (Цагаан-Сар) байырлаары-биле холбаштыр, моол тала кызыгаарлаашкынны тургузар саналды киирген.
Ол ышкаш, февраль 23-те Ада-чурт камгалакчызының байырлал хүнү-биле база январь 1-ниң дыштаныр хонуун февраль 24-че шилчеткенин бадылаан РФ-тиң Чазааның доктаалынга даянгаш, 2023 чылдың февраль 23 биле 24 хүнүн санитарлыг хүннер кылдыр чарлаан.
Шупту үш эрттирилге пунктузунда күрүне кызыгаары таварты шимчээшкинни февральдың 21-24 хүннеринде түр соксадыр.
«Цагаан-Толгой» база «Шара-Суур» эрттирилге пунктуларынга февраль 25-те немелде санитарлыг хүннү киирер. Февраль 25-те «Хандагайты» пунктузу анаа хүн чуруму-биле ажылдаар. А февраль 26 – үлуг-хүннүң дыштаныр хонуу болур.
Моолче чоруур бодалдыг республиканың чурттакчылары база аалчылары айыттынган эрттирилге пунктуларынга февральда планнаан санитарлыг хүннерни өөрүп көөрүн Даштыкы экономиктиг харылзаалар агентилели сүмелээн.


Возврат к списку