Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Өрт айыылы улуг

Өрт айыылы улуг 07.08.2014

Арга-арыгже кирерин кызыгаарлаары-биле Тывада 218 кижиден өртке удур 43 таңныыл черлери тургустунган.

Республиканың «Авиаарга-арыг камгалалы» КАА-ның медээзи-биле, республиканың девискээринге 17 арга-арыг өрттери демдеглеттинген. Ниити шөлү – 2451,2 гектар, ол өрттерниң  дөртү улуг хемчээлдиг. Арга-арыг өрт айыылының эгелээн үезинден бээр Тывада ниитизи-биле 133 арга өрттери бүрүткеттинген. Ниити шөлү – 7851,51 гектар. 

Тываның күрүне арга ажыл-агый комитединиң медээлеп турары-биле алырга, эрткен чылдың ол-ла үези-биле деңнээрге, демдеглеттинген өрт саны 12 азы 10 хуу өскен. Өрттүң 60 хуудан эвээш эвес кезии, оларның иштинде хыналда чок хову шөлдерде өрттер кижилерниң хайындан болуп турар. База ол ышкаш өрттүң элээн хөй кезии диңмирээшкин-кызаңнаашкындан хып үнүп турар.

Арга болгаш хову өрттерин өжүрери-биле ужар чүүл ажыл-албан черинден, химиктиг өрт станциязындан, арга-арыг камгалал черинден  ниитизи-биле 169 ажылчындан тургустунган бөлүктү база ол ышкаш 5 техниктиг херекселди хаара туткан.

Агаар хайгыылы болгаш авиа­таңныылдаашкынга, улус аай-дедир дажыглаарынга, оларның аъш-чем хандырылгазынга Сибирьниң ОБЯ-ның регионалдыг төвүнүң МИ-8, АН-2, R-44 агаар транспорттарын киириштирген.

Июль 28-тиң хүнү-биле ниити шөлү 1885,2 гектар черде 9 өрт күштелип турар. Оларның 8-зи Тожу кожууннуң чедип алыры берге черлеринде, 1-зи Каа-Хем кожууннуң төвү Сарыг-Сеп суурдан 16 км черде хып турар. Ол өрттер диңмирээшкин-кызаңнаашкындан хып үнген. Республиканың кожууннарының хөй кезииниң девискээрлеринде бедик деңнелдиг – 4-кү болгаш 5-ки чергениң айыылы тургустунган.

Республиканың кожууннарында өрт айыылының байдалы дүшкүүрлүг болуп артып турарын барымдаалааш, чурттакчы чоннуң чыыштарын организастап, өртке удур хемчеглерни күштелдирер сорулга салдынган.


Возврат к списку