Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада дыка хөй фермерлер болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтери национал төлевилел боттанылгазының күрүне деткимчезин ажыглап турар

Тывада дыка хөй фермерлер болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтери национал төлевилел боттанылгазының күрүне деткимчезин ажыглап турар 31.10.2022 “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук болгаш хууда сайгарлыкчы чорукту деткиири” национал төлевилел-биле күрүне деткимчезин ап турар агробизнес төлээлериниң саны Тывада көвүдээн. Тыва Республикада фермерлерни база көдээ ажыл-агый кооперативтерин деткииринче Национал төлевилелдиң “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилерин дүрген хөгжүдери” федералдыг төлевилел-биле 43 млн. 368 муң рубльди тускайлаан. Регионнуң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы национал төлевилелде көрдүнген үш угланыышкынны боттандырып турар. Эгелеп чоруур фермерлер «Агростартап» грантыны алыр конкурска киржирлер. Республиканың 13 кожуунундан он дөрт фермер ол конкурска тиилээш, ажыл-агыйының хөгжүлдезинче акша-хөреңгини алган. Ийиги грантын көдээ ажыл-агый кооперативтериниң хөгжүлдезинче угландырган. Бо чылын 9 көдээ ажыл-агый кооперативтери эт-хөреңги, техника, дериг-херексел база көдээ ажыл-агый продукциязы садып алганы-биле чарыгдаан акшазынга субсидияларны алган. Үшкү угланыышкын – бүрүн эргелиг төптүң көдээ ажыл-агый кооперация база фермерлер деткиир адырында ажылдың чарыгдалдарын эгидери. Тывада төптүң бүрүн эргелерин ТР-ниң фермер бизнезин база көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер фонд күүседип турар. Фондунуң специалистери көдээ черлерде хууда дузалал ажыл-агыйлыг кижилерге, тараачын (арат) ажыл-агыйларынга, көдээ ажыл-агый кооперативтеринге информастыг-консультация ачы-дузаларын көргүзүп турар. Фонд 9 ай дургузунда биче хемчээлдиг ажыл-агыйларның база көдээ ажыл-агый кооперативтериниң 295 субъектизинге тайылбырны берген. “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук болгаш хууда сайгарлыкчы чорукту деткиири” национал төлевилел Россияда сайгарлыкчы чоруктуң байдалын бүгү талалыг экижидеринче угланган. Төлевилелдиң концепциязы езугаар, Россияда биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукта ажылдап турар кижилерниң саны 2024 чылда 25 млн чедер ужурлуг.

Возврат к списку