Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада өртке удур онза чурумну сентябрь 13-ке чедир узаткан

Тывада өртке удур онза чурумну сентябрь 13-ке чедир узаткан 24.08.2023

Бөгүн, август 24-те, Тыва Республиканың девискээринде өртке удур онза чурумну сентябрь 13-ке чедир узадыр дугайында доктаал күш кирген. Регионнуң эрге-чагыргазы онза чурумну узадып, арга-арыг өрттери-биле чогумчалыг байдалды артырарын шиитпирлээн. Сөөлгү ийи неделяда республиканың арга-арыында хып турар өрттер чок, демдеглеттинмээн.
Бо хонуктарда республикага чаъстыг агаар-бойдус арга-арыг өрттери-биле байдалды оожургаткан. Ындыг-даа болза, кижилер кат, мөөгү чыып тайгаже хөйү-биле кирип эгелээнин көргеш, регионнуң эрге-чагыргазы байдалды холга ап, чогуур хемчеглерни алган.
Өртке удур онза чурум арга-арыгже кирерин хорувайн, а кызыгаарлап турарын регионнуң Арга-арыг яамызы сагындырган. Тайга-даксылже кижилер болгаш техника киргенин мониторингилээр дээш кызыгаарлаашкынны киирген.
Өртке удур онза чурум үезинде арга-арыг кирерде республиканың чурттакчы чону Тываның Арга-арыг болгаш бойдус ажылалының яамызындан база кожууннарда арга-арыг ажыл-агыйларындан - «Балгазынның арыг-арыг ажыл-агыйы»,«Барыын-Хемчиктиң арыг-арыг ажыл-агыйы», «Каа-Хемниң арыг-арыг ажыл-агыйы», «Кызылдың арыг-арыг ажыл-агыйы», «Таңдының арыг-арыг ажыл-агыйы», «Тес-Хемниң арыг-арыг ажыл-агыйы», «Тожунуң арыг-арыг ажыл-агыйы», «Туранның арыг-арыг ажыл-агыйы», «Чадаананың арыг-арыг ажыл-агыйы» база «Шагаан-Арыгның арыг-арыг ажыл-агыйы» ККА-дан эрттирилге бижиин алыры албан.
Арга-арыгга ол үеде ажык отту (одаг, паяльная лампа, примус, мангал, быжырар сава) шуут хораан. Чурттакчылыг черлерге кургаг сиген, бок өрттедири хоруглуг.
Өртке удур онза чурум үезинде өрт айыылының негелделерин үлээн кижилерге харыысалганы күштелдирген. Хамаатыларга 10-дан 20 муң рубль хемчээлдиг торгаал тургустунган.


Возврат к списку