Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Бүгү-ниити өөредилге – 2019» хемчег доозулган

Тывада «Бүгү-ниити өөредилге – 2019» хемчег доозулган 07.10.2019
Республика девискээринде уруглар болгаш элээдилерни өөредилгеже хаара тудуп, ниити билиг чедип алырынга өөреникчилерниң эргелерин камгалаар сорулга-биле 2019 чылдың август 5-тен 30 сентябрь 30-ге чедир «Бүгү-ниити өөредилге-2019» хемчегни чоруткан. 
ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының 2019 чылдың август 5-те 1044-д дугаарлыг дужаалы езугаар, шупту кожууннарда база Ак-Довурак биле Кызыл хоорайларда чаа өөредилге чылынга уругларның белеткелин хынап, школачы назылыг уругларның даңзызын тургузуп, тодарадыр дээш, бажыңнарны кезээн. 
Чай дургузунда өөреникчилерниң шимчээшкинин база 2019-2020 өөредилге чылында өөреникчилер санының отчеттарын яамы 2019 чылдың сентябрь 10-дан хүлээген. 
2019-2020 өөредилге чылының эгезинде өөреникчилерниң саны 68265 кижи болган, эрткен өөредилге чылынга деңнээрге 1030 кижи хөй (67235 өөреникчи турган). Кызыл хоорайда эрткен чылын 25514 өөреникчи турган болза, ам 25117 кижи (397 өөреникчи эвээш).
Биргиклассчыларның саны 7728 уруг (эрткен чылын - 8169 уруг), Кызыл хоорайда – 3130 биргиклассчы, эрткен өөредилге чылында – 3251 биргиклассчы. 
ТР-ниң Өөредилге яамызының ажылчын бөлүктери «Бүгү-ниити өөредилге-2019» хемчегниң төнчү чадазында, 2019 чылдың сентябрь 25-тен октябрь 2-ге чедир, республиканың өөредилге органицияларынче хыналдалыг үнүүшкүннерни чоруткан. Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем, Тес-Хем, Эрзин, Кызыл база Чеди-Хөл кожууннарның чамдык суурларынче, ол ышкаш бөдүүнчүткен кол ниити өөредилге программазын боттандырган күрүнениң өөредилге организацияларынче үнген. 
Ажылчын бөлүктерниң кежигүннери ыраккы болгаш эвээш санныг өөреникчилерлиг школаларга чедип, чамдык өөреникчилерниң хууда херектерин, класс журналдарын, аарып турганының шынзылга бижиктерин хынаан, бажыңында өөренип турар инвалид уругларның бажыңнарынга чедип, өөредилге эргелелдериниң начальниктер деңнелинге хуралдарны эрттирген. 
Хыналдалар түңнелинге справкаларны долдуруп, кожуун/хоорай девискээринде чурттап турар школа назылыг шупту оолдар, уругларны өөредилгеже хаара тударын хандырар хемчеглерни хүлээп алыр кылдыр, өөредилге организацияларының тургузукчулары болур муниципалдыг кожуун база хоорай округунуң чагырга даргаларынче бижикти чоруткан.

Возврат к списку