Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

“ЕНИСЕЙ ЭКСПО-2023” регионнар аразының XXV делгелге-садыглаашкыны болуп эртер

“ЕНИСЕЙ ЭКСПО-2023” регионнар аразының XXV делгелге-садыглаашкыны болуп эртер 18.05.2023

Майның 19-21 хүннеринде, Кызыл хоорайда Субедей аттыг спорт комплекизинге, Тыва Республиканың Чазааның база “Енисей Сибирин хөгжүдер корпорация” АКН-ниң деткиишкини-биле «Сибэкспосервис делгелге компаниязы» КХН «ЕНИСЕЙ ЭКСПО-2023» XXV регионнар аразының универсалдыг делгелгезин организастап эрттирер.
Делгелге-ярмарка үезинде Енисей Сибириниң регионнары Красноярск крайның, Тываның база Хакасияның девискээринге боттандырар тудуг, үлетпүр, туризм болгаш өске-даа адырларда боттарының инвестиция төлевилелдерин таныштырган инвестиция сессиязынга киржир.
Ол ышкаш Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Якутск, Кемерово, Хакас Республика база Тыва Республикадан компаниялар делгелгеге киржип, боттарының продукцияларын делгеп, бүдүрүлге технологияларын сонуургадып, ажыл-агыйжы партнерлар база хандырыкчылар-биле кады ажылдаарының арга-дуржулгазын үлежир.
Делгелгени сонуургап келгеннер бүдүрүкчүлерниң өртек-үнези-биле аъш-чемни садып ап, чаа бүдүрүлгелер технологияларын көрүп, акцияларга база дегустацияларга киржир аргалыг.
Аъш-чем аймаандан аңгыда, идик-хеп, пөс-таавы, ювелирлиг каасталгалар, кадыкшылга херек барааннар, тудуг материалдары, үлетпүр болгаш садыг дериг-херекселдери, автомобильдер хөйнүң кичээнгейин хаара тудары чугаажок.


Возврат к списку