Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалында стратегтиг объект – Коммунал көвүрүгде тудуг ажылдары эгелээн

Тываның найысылалында стратегтиг объект – Коммунал көвүрүгде тудуг ажылдары эгелээн 20.11.2017
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылда коммунал тудугну эде кылырынга стартты берген соонда, орук-транспорт комплекизиниң сайыды Олег Бады тудуг-эптээшкин ажылдарын эгелээринге шупту беленин дыңнаткан. "Восток" тудуг организациязының чиңгине директору Сергей Уюсов ук езулалга киришкен. 
Коммунал көвүрүг – Тываның найысылалының стратегтиг объектизи. Бо чылдың мартта республика Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев-биле ужуражып, орук инфраструктуразын хөгжүдер айтырыгларны чугаалашкан соонда, төлевилел күүселдезин эгелээр арга тургустунганын сагындыраал. 
Ужуражылганың түңнелинде, эге чадазында Тывага 200 млн. рублдьди аңгылаар айтыышкынга атты салган. Республика аңаа немей 50 млн. рубльди кады акшаландырар.
"Инвестиция акша-хөреңгизинде кол чүүл – команда-биле демнежип ажылдаары. Орук-транспорт комплекс яамызы, ооң шупту адырлары, Кызыл хоорайның мэриязы улуг ажылды кылганнар. Чазак Даргазы Дмитрий Анатольевич Медведев баштаан чурттуң удуртулгазы бистиң дилээвисти хандырган. Россияның Транспорт яамызы, сайыт Максим Юрьевич Соколов боду улуг деткимчени көргүскен. Күжениишкиннерни кады салып тургаш, инвестицияларны камгалап алган бис. Ам боттарывыс, билектерни сывырныпкаш, тудугну эгелээривис арткан.  
Кызылда коммунал көвүрүгнү эде чаартыр ажыл планы дээрге-ле, дужааштыр ындыг көвүрүгнү тудары болур. Ооң-биле чергелештир амгы көвүрүгнү база эде кылыр. 2012 чылда ону септеп, быжыглаан, ол үре-түңнелдиг болган, ындыг болзажок, ам-даа улам эде чаартса чогуур» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дыңнаткан.  
Төлевилелдиң ниити түңү - 1 млрд. 285 млн. рубль. Транспорт инфраструктуразының адырында мергежээн "Трансмост" компания төлевилел-смета документациязын ажылдап кылган. Тыва Республиканың Чазаа эде тудуушкун планын боттандырарының «Орук картазын» бадылаан. Ажылдың шупту хемчээлин үш чылда чарган, 2019 чылдың декабрьда доозар ужурлуг.
 "Бөгүн эде тудуушкун ажылдарының планынга атты салдывыс. Ында чылыг четкизин көжүрери, ажылчын документация, сугда баганалар талазы-биле ажылдар, чер кырынга довурак төгер дээн ышкаш ажылдар кирген. Үе кызыы, ындыг болзажок, ажылды доозарын кызыдар бис.  
Бистиң организацияның кыйгырыы мындыг: план - хоойлу, күүседири - хүлээлге, ажыр кылыры - алдар. Бистиң республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевичиге бистиң бүдүрүлгевиске бүзүреп, деткээни дээш четтиргенивисти илередип көрейн» - деп, "Восток" КХН-ниң чиңгине директору Сергей Уюсов чугаалаан.  
Кызылдың амгы көвүрүүн 1963 чылда туткан. Бо үеде көвүрүгнүң орук шывыы IV категорияга дүгжүп турар. Бүдүн хүн дургузунда коммунал көвүрүглеп 15-18 муң санныг машина эртип турарын мониториг түңнелдери көргүскен, ол элээн хөй.  
Көвүрүгнү эде чаарткан соонда, орук шывыы II категорияныы апарып, ооң эрттирикчи күчүзү ийи катап көвүдээр. Ооң түңнелинде, Кочетов кудумчузунда долгандырыгдан ол чарыкче Кара-Хаак - Абакан талаже, бир уунче-ле ийи талалыг шимчээшкин ажыттынар.
Күштүг чер шимчээшкиннериниң соонда, объект элээн когараанын албан езузунуң экспертизазы шынзыткан соонда, 2012 чылдан бээр, Тываның эрге-чагыргазы Коммунал көвүрүгнү эде чаартыр дугайында айтырыгны көдүрүп келген. Ооң соонда бир чыл эрткенде, көвүрүгнү түр үеде быжыглаар ажылдарны кылган турган.

Возврат к списку