Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

"Чурттаар чер болгаш хоорай хүрээлеңи” национал төлевилел-биле Ак-Довуракта суг хоорзаларының четкизин эде чаартыр

"Чурттаар чер болгаш хоорай хүрээлеңи” национал төлевилел-биле Ак-Довуракта суг хоорзаларының четкизин эде чаартыр 05.05.2023

“Чурттаар чер болгаш хоорай хүрээлеңи” национал төлевилелдиң «Арыг суг» иштинде программазы-биле Ак-Довурак хоорайда суг чыыр черни эде тудуп, суг хоорзаларын чаартыр. «Строй-Экспресс» КХН тудуг организациязы ийи чылда планнаан ажылдарны хүлээнип алганын хоорай чагыргазы дыңнаткан.
Тудуг организациязының специалистери тудугнуң бирги чадазынче кирген, ону 2024 чылдың ноябрьда доозар ужурлуг. Ажылдың ол чадазынче 390 млн рубльди аңгылаан.
Ак-Довурактың чурттакчылары төпчүткен суг хандырылгазының системазын чаартыр дилегни кирген турган. Томуйлаашкын мурнунда-ла, регионнуң удуртукчузу Владислав Ховалыг хоорайжыларның ол чидиг айтырыын кыска хууда шиитпирлээр даалганы чазак кежигүннериниң мурнунга салган турган.
Хөй каът бажыңнарның үстүкү каъттарынче суг базыышкыны четпес болганындан чурттакчы чоннуң суг айтырыы Ак-Довурак хоорайга суг хандырылгазының чаа объектизи туттуна бээрге, ынчан шиитпирлеттинер ужурлуг. «Час пик» деп адаар үелерде кижилер адаккы каъттарда кожаларындан суглаары чаңчыл апарган деп болур.
Ак-Довурактың суг дамчыдар четкизин эде чаартыры – национал төвилел-биле республикада боттандырар ийиги төлевилел. Эрткен чылдың төнчүзүнде Шагаан-Арыг хоорайда суг чыыр черни эде чаартып тутканы – бир дугаар төлевилел ол. Бо хоорайда чаартынган суг чыыр черни ажыглалче кииргеш, 8 муң ажыг кижини арыг суг-биле хандырарын чедип алган.
РФ-тиң Тудуг яамызының медеглээни болза, «Арыг суг» төлевилел-биле республикада чоруткан ажылдарның ачызында, төпчүткен суг хандырылгазындан арыг ижер суг-биле хандыртынган регион чурттакчыларының үлүү 2024 чылдың төнчүзүнде 47,6 хуу, а хоорай чурттакчылары – 69,8 хуу чеде бээр. 2019-2024 чылдарда республикага ол төлевилелдиң боттанылгазынче 1,7 млрд ажыг рубль акшаны үндүрер.


Возврат к списку